Dufour i rätten för lös innerliner

dufour-405-grand-large_153_xs_sq.jpg

En norsk Dufour 405-ägare har stämt varvet för att innerlinern inte sitter fast mot skrovet.

Innerlineren har i sig själv ingen nödvändig styrkefunktion" . Det hävdade Dufour i rätten i norska Fredriksad i en tvist mellan varvet och en norsk ägare till en Dufour 405.

Tvisten handlar om huruvida en Dufour 405 från 2011, är sjöduglig eller inte. Ägaren uppdagade en spricka mellan köl och skrov efter första säsongen. 2015 blev båten inspekterad av en besiktningsman, som gav båten seglingsförbud. Men Dufour hävdade att besiktningsmannen tar fel, båtägaren fick arbete utfört för att fästa innerlinern till skrovet efter Dufours anvisningar.

 

Innerliner.jpeg

Byggsättet med innerliner sparar tid och kostnader, men har inget med skrovstyrkan att göra, menar Dufour.

 

En professor i kompositer och polymerer, inkallad som sakkunnig, menade att reparationen inte har varit tillräckligt. Han vittnade som konsult, men är också engagerad på Tekniska Högskolan i Trondheim.

Inget strukturellt problem föreligger, sade Dufour i rätten, eftersom båten är konstruerad så att styrkan ligger i själva skrovkonstruktionen samt i specificerad laminering mot områdena runt kölinfästningen, maststöttan och motorrummet. Innerlineren har i sig själv ingen nödvändig styrkefunktion, utan tjänar som infästning av inredningen.

Detta kom fram i rätten när Dufours advokat, hävdade att båtägaren och den sakkunnige har grundat sina uttalanden på bristande kunskap om själva skrovkonstruktionen.

Dufour hävdade också att kravet från båtägarn var föråldrat. Båten levererades 21.05.2011 som är utgångspunkt för den allmänna treåriga fristen. Allra sista tidpunkt för att framföra krav löpte ut 21.05.2016, påpekade varvet.

Förhandlingen i Fredrikstad mellan båtägaren och Dufour-varvet pågick i tre dagar och visade på stor oenighet mellan parterna. Den avgörande punkten är innerlinern, som varvet alltså anser inte behöver vara fastsatt mot skrovet.

Dufourvarvets ägare Salvatore Serio gav en förklaring till rätten via telefon och sade att han har varit i Norge och sett den aktuella båten. Han blev chockad av att se hur den var uppställd. Han uppdagade att båten stod med mesta vikten på kölen, något som den inte är
byggd för att klara. Han menar att båtar i resten av Europa har långt bättre stöttning under skrovet, än det han såg i Fredrikstad.

Båtägarens advokat frågade då om detta inte borde ha kommunicerats bättre till marknaden och om det inte borde ha upplysts om i båtens manual.

Salvatore Serio svarade att även om innerlineren inte är fastsatt överallt, så går det inte ut över säkerheten. Han hävdade att båten er trygg att använda och att saken aldrig borde ha tagits upp av rätten.

Ett tidigare liknande fall slutade 2009 med förlikning mellan Dufour och ägaren till en Dufour 385. Den båtägaren berättade om en seglats från varvet till Norge, då båten tog in vatten via kölen. Varvet tog tillbaks den båten och idag används den av varvschefen med familj och hand menar att den är helt säker.

En komplicerande faktor är att den aktuella Dufour 405:an fick papper på CE-certifieringen i oktober 2011, trots att båten levererades i maj detta år - innan den var godkänd. Detta, hävdade båtägarens advokat, kan hänga ihop med att den aktuella båten inte levde upp till den standard som krävs för en certifiering.

Dufour å sin sida, menade att datumet för CE-certfieringen, inte handlar om innerlinern och konstruktionen, som det rör sig om på den aktuella båten. Men det motsade försvaret och menade att man måste se till helheten - att varvet inte har kunnat lägga fram dokument, som styrker kvalitetskontrollen, som föregår certifiering

Norska Seilmagasinet, som följer målet och har laqt ut tvisten på sin sajt, påpekar att Dufur 405 lanserades i december 2008, seglades inför Årets Båt i Europa 2009, men att den aktuella båten fick sina CE-dokument först i oktober 2011. Det innebär att den var i bruk i 2,5 år innan den blev CE-certifierad.

Dom i tvisten faller i slutet av mars och oavsett hur det går, får utslaget principiell betydelse. Om båtägaren vinner, kan andra båtägare också klaga på lösa innerliners. Och om Dufour vinner, kan inga båtägare klaga på byggsättet.

Innerliners använder varv med stor produktion, då den ger kort omloppstid och låga byggkostnader. Försäkringsbolag här hemma, har dock dyra erfarenheter av metoden, skadorna blir omfattande vid en grundstötning. Vid reparation måste ofta hela innerlinern huggas bort och ersättas med balkar och stringers. Fördelen är emellertid att rätt lagade båtar blir starkare än nya, anser besiktningsmän och reparationsvarv.

Curt Gelin

Foto: Seilmagasinet Morten Jensen

 

 

Sittbrunnenfilmer