havs-och-vatten-myndigheten

havs- och vatten blir myndighet

Regeringen har beslutat att ge den nya myndigheten för havs- och vattenmiljön namnet Havs- och vattenmyndigheten. Sedan tidigare är det klart att myndigheten ska finnas i Göteborg och starta verksamheten den 1 juli 2011.

Fiskeriverket läggs ner den 30 juni 2011 men verksamheten ska till stora delar ingå i den nya myndigheten. Regeringen har utsett Björn Risinger att leda arbetet attorganisera myndighetens verksamhet. Avsikten är att han ska bli chef. Den nya myndigheten kommer att ha cirka 400 anställda och övertar flertalet av Fiskeriverkets verksamheter samt vattenrelaterad verksamhetvid Naturvårdsverket.

Sittbrunnenfilmer