Skarvjakt i Stockholm

Skarvarna ska prickas

skarvar
Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att tillåta skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård.
Beslutet innebär dels att ägg får prickas för att förhindra kläckning av ungar, dels att vuxna fåglar får skjutas vid vissa utlagda fiskeredskap samt i samband med utsättning av gös, öring, lax och ål.
– Syftet är att minska skadorna på fisket, säger miljödirektör Lars Nyberg.
Ja
Liksom förra året har Länsstyrelsen beslutat tillåta prickning (punktering) av ägg i skarvbon på ett antal öar och skär i Stockholms skärgård.
Totalt handlar det om ingrepp i max två tusen skarvbon på öarna Fälöv, Skorvan och Våmklubben i Nynäshamns kommun, och Stora Äggskären i Haninge.
Ett liknande beslut togs även förra våren. Då fick dock jakten avbrytas då det blivit känt att ägg med nästan kläckningsfärdiga fågelfoster prickats.
– Vi utgår från att något sådant inte kommer att hända igen då jakten startar betydligt tidigare i år. Dessutom har vi fattat beslut om att prickningen inte får pågå efter 30 april, säger Lars Nyberg, miljödirektör vid Länsstyrelsen.
De personer som fått tillstånd till jakten ska alltid utföra den två och två. Dessutom ska de vid varje jakttillfälle ha med sig en oberoende observatör som ska dokumentera och registrera övriga häckande arter på öarna, samt hur de reagerar på störningen. Om ingreppen leder till att skarvägg och -ungar tas av trutar ska även detta noteras av observatören.
Beslutet om skyddsjakt innebär också att ett antal skarvar får skjutas i samband med utsättning av gös, öring, lax och ål – arter vars bestånd minskat kraftigt i skärgården. Jakten får bedrivas av de personer som har tillstånd för sådan utsättning och max 150 fåglar får skjutas i hela Stockholms län.
– Dessutom får markägare och andra med jakträtt på enskilt vatten i Norrtälje, Värmdö, Österåker, Haninge, Nynäshamn och Södertälje bedriva skyddsjakt på skarv i närheten av sina nät och andra fiskeredskap. Totalt får 700 fåglar skjutas i samband med den jakten, säger Lars Nyberg.
– Den jakten får dock aldrig bedrivas närmare än 300 meter från kända boplatser för fiskgjuse och havsörn och inte i fågelskyddsområden, sälskyddsområden, nationalparker och naturreservat, säger Lars Nyberg.

Sittbrunnenfilmer