Hamnen byggs i Nynäshamn

Wallenberg gick på pumpen

norviksudd

Det blir en hamn i Nynäshamn. Det står klart sedan nu HD vägrat att ta upp målet, till stor förtret för Marcus Wallenberg och hans mamma, som har en stor släktgård på andra sidan viken. De har drivit kampen i domstolarna mot den nya hamnen som ska ersätta Frihamnen i Stockholm, där det nu ska byggas en helt ny stadsdel.

– Med den nya godshamnen på Norvikudden säkrar vi varuförsörjningen för den snabbt växande Stockholmsregionen och ökar andelen miljövänlig frakt i hela länet, säger en glad Johan Castwall, VD för Stockholms Hamnar.

Högsta domstolen valde att inte meddela prövningstillstånd för de överklaganden som kom efter den positiva domen för Norvikudden i Miljööverdomstolen i december 2010. Beskedet innebär att Miljööverdomstolens dom ligger fast och att planeringen av hamnen kan gå vidare.

Nu går ärendet tillbaka till Mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor för hamnbygget. Villkoren förväntas att tas upp till prövning inom ett halvår.

– Dagens beslut är mycket glädjande. En lång process närmar sig sitt slut. Vi har nu fått tillstånd att bygga den nya godshamnen på Norvikudden och ser fram emot att Mark- och miljödomstolen tar upp målet angående villkoren så snart som möjligt, säger Johan Castwall.

Sittbrunnenfilmer