Grundstötningen

På grund i Italien

Det marina mjukvaruföretaget QPS har med hjälp av AIS-data och navigationsprogrammet Qastor Pilotage, gjort den här rekonstruktionen av grundstötningen av Costa Concordia. Det är ganska tydligt att stenen de gick på är väl utmärkt på sjökortet.

Sittbrunnenfilmer