Norgemässa

Mange i Norge

Pål Andreassen har klippt ihop bilderna från vaeckans norska båtmässa, Allt for sjöen, med Mange Olsson som berättar om vad det var de körde på med Ericsson 3. En ny bok om seglingsregler har kommit ut, och Najadvarvet berättar om det interaktiva upplägget med den kommande Maxi 11.

Sittbrunnenfilmer