Kappsegling:

Obrutna i 24-timmars

Få obrutna i Stockholm

3segelbat
Majoriteten av deltagarna i Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar i Stockholm startade inte eller avbröt seglingarna. Kloka beslut. Normalt hade vi nu fått in ett trettiotal loggböcker redan. Vi har fått in två!
(Nu har det kommit in två till, Hafsorkestern var den 4:e av över 60 anmälda.)
Därför lägger vi som kompensaton in en extra vårsegling nu i helgen.
Den är lite begränsad på så sätt att vi bara har tre starttillfällen:
- 12-timmars, lördag 9 juni, start kl 07.00-07.30
- 24-timmars, lördag 9 juni, start kl 12.00-12.30
- 24-timmars, fredag 8 juni, start kl 12.00-20.00
Du som redan betalat deltagaravgift för ordinarie vårsegling behöver inte betala igen. Du får segla både ordinarie och extra vårsegling.
I övrigt är det som vanligt.
Anmälan på http://24-timmars.nu/Stockholm/2012V där all dokumentation om både ordinarie och extra vårsegling kommer att finnas. I skrivande stund har vi inte hunnit få webbsidan helt komplett och korrekt inför extraseglingen.
Hälsar

Stefan Pettersson

från Kryssarklubben i Stockholm

Sittbrunnenfilmer