Curres blogg:

Team New Zealand snuvade på storböter

Igår kom beskedet att Emirates Team New Zeeland inte får gehör för sitt klagomål om kontraktsbrott. Målet gällde de inställda kvalseglingarna till America´s Cup, som skulle ha hållits i Auckland i februari 2017. När planerna ändrades i april 2015, ansåg ETNZ att detta var en följd av att laget hade motsatt sig båtbytet från AC62 till AC50 och tappade utlovade miljoner i sponsor summor. Varpå ETNZ stämde eventarrangören tillika försvararklubben.

Skiljenämnden avslog yrkandet på böter, men har infört en black-out period för alla lagen.

Faktum kvarstår dock - ETNZ snuvas på ett sjusiffrigt bötesbelopp.

Dispyten mellan Emirates Team New Zealand ETNZ och America's Cup Events Authority ACEA – började i april 2015 då ACEA övergav ett tidigare beslut, om att ge Auckland rätt att arrangera kvalifieringsseglingar i februari 2017. Varpå ETNZ stämde kommitten för kontraktsbrott.

Efter en fördröjning på över ett år, samlades en skiljenämnd i juli 2016 för att gå genom målet. Yppandeförbud omgav utgången, men i New Zealand Tribune, gick att läsa att utslaget gav ETNZ rätt. Men då var det för sent att återinsätta seglingarna i Auckland, eftersom utmanarna och försvararen redan hade börjat planera efter den nya tidtabellen, som blev följden av beslutet som kommitten tog 2015.

ETNZ gav sig dock inte, krävde en ny hearing av en ny skiljenämnd, eftersom man hade tappat stora summor på att seglingarna i Auckland inte blev av. Man hade lovats stöd av regeringen och hade planerat att bygga upp en anläggning för att ge åskådare chans att följa seglingarna.

Istället har nu enligt New Zealand Herald en kompromiss utarbetats, där samtliga lag föreläggs ett uppehåll i sina program om 28 dagar ”black out period.”Det exakta innehållet i kompromissbeslutet är hemligt och hindrar både TNZ och ACEA med Russel Coutts i spetsen, från att uttala sig. De vill inte ens medge att förhandlingar har skett, enligt Herald.

Men i Nya Zeeland hörs besvikna röster, eftersom landets stolthet inom segling, tappar viktig tid. Deras plan var att utveckla sin nya AC50 på hemmaplan, köra kvalseglingarna i februari och skeppa över båten till Bermuda våren 2017 i tid till uttagningsseglingarna.

För ytterligare salt i TNZ-såren, fick laget sota för sitt stöd till italienska Luna Rossa, när de också röstade mot att ändra från AC 62 till AC 50. Luna Rossa drog efter den motgången, tillbaka sin utmaning och då backade ACEA sitt tidigare beslut om kvalificeringsseglingar i Auckland.

Så sent som i somras sade ETNZ chefen Grant Dalton, att det fanns en koppling mellan beslutet om AC50 och att flytta seglingarna till Bermuda. Hans synpunkter drunknade dock i bruset av all den politik och de intriger, som utgör spelet i America´s Cup. Om Grant Dalton nu är nöjd eller missnöjd med kompromissen black out period är okänt. Varken han eller någon annan får uttala sig.

TNZ måste godta kompromissen, men tappar tid då ”black out” även gäller AC45, som laget hade tänkt testa nya lösningar på, innan de införs på AC50. Inte heller kan TNZ testsegla mot andra utmanare före kvalseglingarna.
En tröst för ETNZ, är möjligen att inte heller försvararande Oracle och japanska Softbank får segla mot varandra, vilket drabbar deras planerade gemensamma utvecklingsprogram.

Politik och udda beslut i America´s Cup hör till, men mest spännande blir att få ta del av alla sanslösa nya tekniska lösningar på AC50:orna. De lär foila redan i 3 m/sek, segla tre gånger snabbare än vinden, toppa uppåt 45 knop, ha besättningen i en huv och en kontrollstation för rorsman.

Följ TNZ på www.nzherald.co.nz för inofficiella kommentarer, men för officiella kommentarer rekommenderas hemsidan emirates-team-new-zealand.americascup.com.

Fem utmanare - Artemis från Sverige, Softbank från Japan, Land Rover BAR från England, Team New Zealand och Groupama från Frankrike gör upp i en utdragen, invecklad serie om vem som får utmana Oracle från USA i 35:e America´s Cup.

Curt Gelin


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line