Page 1 of 1

Tredje segelbåten sänkt av späckhuggarna

Posted: Tue Nov 14, 2023 5:58 pm
by niklas

Re: Tredje segelbåten sänkt av späckhuggarna

Posted: Wed Nov 15, 2023 11:07 am
by niklas
Vad är mest djurvänligt, att få späckhuggarna att sluta tugga roder eller att låta de hållas och sprida beteendet?