Kölåtal

Ägare till charterbolag åtalas för fyrfaldigt dråp

rafikiusnavy

Det blir rättegång om Cheeki Rafiki, den Beneteau First 40.7, som tappade kölen på Atlanten i maj 2014 och då fyra man omkom. Efter två års utredande har Crown Prosecution Service i Southampton (Åklagarmyndigheten) nu åtalat VD:n för Storm Force Coaching, managementbolaget, som hade hand om båten. Åtalet gäller dråp i fyra fall och brott mot sjölagen. Det sista ställs av Maritime and Coastguard Agency (MAID) motsvarigheten till Sjöfartsverket för grov oaktsamhet till sjöss.


Dern exakta orsaken till att Cheeki Rafiki tappade kölen och slog runt på väg från Antigua till Southampton våren 2014 har inte kunnat fastställas, eftersom skrovet inte har påträffats. Istället har utredarna utgått från foton av det uppochnervända skrovet, från undersökningar av fem andra First 40.7, av kommunikation mellan båten på Atlanten och managementföretaget ifråga. Man har också utrett båtens historik och konstruktionsmetod, besättningens kompetens och rekonstruerat händelseförloppet. Utredningen var klar våren 2015 och ligger till grund för åtalet.

raffikiseglar

Kraven är hårda på brittiska båtar i kommersiell trafik och de gäller även segelbåtar i charter. I fallet med Cheeki Rafiki hade en transportbesättning anlitats för att segla över båten från Antigua till Southampton. Detta menade charterfirman inte var av kommersiell natur, medan MAID hävdar motsatsen - även transporter av kommersiella båtar är alltid kommersiella.
Rapporten, som åtalet grundar sig på, är på 65 sidor finns att läsa på nätet. Den troliga orsaken till kölförlusten och till att fyra seglare omkom, är enligt utredningen, att kölbultarna skjuvades loss från botten när Cheeki Rafiki hamnade i hårt väder 700 M utanför Nova Scotia i maj 2014.

Utredarna har kunnat dokumentera att båten varit på grund och reparerats efter vägledning av Beneteau, som tillverkade båten. Men man anger också svårigheten med att fastställa omfattningen av skador från grundstötningar på grund av den matrix – innerliner - som First 40.7 var byggd med.

Att ta del av kommunikationen mellan Cheeki Rafikich charterfirman i Southampton skickar skräck längs ryggraden. Efteråt skrev jag en artikel i Praktiskt Båtägande 2015, där båtkonstruktören Håkan Södergren kom med förslag på en föredömlig kölinfästning.

3Skadan

Händelsen med Cheeki Rafiki gör att jag varje gång jag seglar på havet, skänker en tanke till de fyra som omkom och känner mig totalt trygg om kölen sitter i en stålram. Så är det på bland annat Arcona och X-Yachts. I dessa blir skadorna små eller inga vid grundstötning och de har därmed också förutsättningar att klara hårt väder utan att kölen rör sig.

Likaså tänker jag varje gång jag ser en båt på land för reparation efter en grundstötning – ska skador behöva uppstå? Senaste exemplet är igen en Dehler, denna gång en 29:a, som lagades på mitt andra hem Bullandö förra veckan.
Skadan på kölens framkant var inte stor, men intryckning fanns baktill, på sidorna och innerlinern hade släppt. Omfattningen på reparationen säger mig igen att storvarvens byggsätt med innerliners inte ger styrka nog för grundstötning. Vilket i sin tur ger funderingar på hur kölar klarar krafter i hårt väder.

” Många nöjer sig med tillräcklig kvalitet” sade en internationellt känd båtkonstruktör när vi råkades på en tillställning förra helgen och pratade om massbyggen kontra kvalitetsbyggen.

5ConnyZ

Besiktningsmän som Conny Zetterberg har också åsikter om massbyggen, han brukar hävda att sådana båtar blir bra först efter att ha gått på grund och förstärkts.

Intressant vore att få veta Beneteaus mening, de har inte uttalat sig. Men det gjorde Farr, när utredningen kom 2015 i egenskap av konstruktörer.

” Vi assisterade MAIB i deras undersökning, men kunde inte granska något utkast före publicering. Jag anser att det finns ett par motsägelser i rapporten, men att den som helhet är ett välskrivet dokument.

Rapporten indikerar att tidigare grundstötningar reparerades på okänt sätt. För att klargöra till 100 procent: Vi på Farr Yachts har ingen vetskap om den reparationsprocedur, som Beneteusäljare rekommenderas att följa. Detta är i sig ganska oroande. Även om den följdes, vet vi inte nödvändigtvis vad som skulle vara riktigt.

Vi tar väldigt allvarligt på säkerhet och kommer att utfärda ett uttalande/tillägg till MAIB rapporten med en del andra överväganden.

Den största frågan jag vill betona är: Ta kontakt med din båts designer om du har några frågor. Om du har en råkat ut för en incident som kan ha orsakat strukturell skada - kontakta din båts designer. Om du har en reparation på gång- kontakta designern.

I detta specifika fall är skrovets laminatinnerliner inget trivialt enkelt laminat. Att återställa den med ett okänt laminat till samma tjocklek, vore inte nödvändigtvis adekvat. Snälla fråga först. Det är nästan obegripligt att en reparation kan göras i ett så viktigt område som det aktuella utan guidning. Snälla låt oss hjälpa er!

Patrick Shaughennesy, Farr Yachts

För ved på brasan om reparationer av båtar med innerliners, har luttrade varvsägaren Anders Almén med Gåshaga Marina på Lidingö följande att säga:

6Andrs

Jag hävdar att det är ytterst märkligt att båtägare tar så dåligt ansvar för sina båtar och risken för människoliv på grund av det. Dom går på grund utan att låta någon inspektera efter eventuella skador, anlitar amatörer eller reparerar själva skador och låter palla upp båten felaktigt i båtklubbar etc.

Det är mycket vanligt att vi får in grundskadade båtar, där tidigare undermåliga och slarvigt utförda reparationer varit utförda och bidragit till alltför stora skador. Vi ser bristfälligt utförda reparationer efter grundstötningar, många gånger utförda av ägaren eller en ”kompis” utan kvitto eller dokumentation om vad som har blivit utfört. Reparationer utförda på plats utomhus i båtklubbar under vinterhalvåret utan tillräcklig och långvarig uppvärmning, blir aldrig bra.

Båtägaren har ansvar för att låta utföra professionella besiktningar och reparationer efter grundstötningar och har ansvar för att spara dokumentation av båtens reparationshistoria (tyvärr vill ingen båtägare inte spara sådant). Båtägaren riskerar annars att bli anklagad för vållande till annans död vid uthyrning och olycka.

Åtalet:
The boat Cheeki Rafiki went missing in May 2014 before it was found without any sign of the four sailors, Andrew Bridge, 22, Steve Warren, 52, Paul Goslin, 56 and James Male, 23.
The search for the boat had been called off after two days by the US Coastguard, but was restarted following protests from the sailors family and friends, and an intervention by the British Government.
The Crown Prosecution Service and the Maritime and Coastguard Agency have now announced that, the director of Stormforce Coaching Limited, has been charged with four counts of manslaughter by gross negligence, while the company has also been charged with a shipping offence.
The Maritime and Coastguard Agency has carried out an investigation lasting more than two years into the circumstances surrounding the loss of the Cheeki Rafiki in May 2014. Following that extensive investigation, a decision has been made to bring charges against Stormforce Coaching Limited.
We have authorised the charging the companyowner with four counts of gross negligence manslaughter and one charge contrary to section 100 Merchant Shipping Act 1995. These charges relate to the deaths of four in the North Atlantic in May 2014, following the loss of the keel on their yacht, the Cheeki Rafiki. The decision to charge was taken in accordance with the Code of Crown Prosecutors.

Curt Gelin

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.