Bottenproblem

Curres blogg:

Bottenfärgen lossnade – ägaren nobbade hjälp

Botten1

Ibland händer det fortfarande att seglare som köpt en ny båt får problem och måste reklamera fel. På en begagnad är det naturligt, men på en ny borde kvalitetssystem och kontroller eliminera felfällor.

Än mer problem uppstår om en ägare inte får den hjälp han anser sig ha rätt till och av irritation vidarebefordrar sitt fall för att visa andra att man inte per automatik ska lita på säljares förslag om hjälp.

Hur skulle du ha gjort om du är hängiven seglare och hade köpt en ny prestandabåt för 4,5 miljoner? Och varit i säljarens kläder?

I ett fall jag uppmärksammats på nyligen föreslog säljaren hjälp med att återställa en ny båt, som levererades våren 2015. Men ägaren som jag känner från kappseglingar, sade nej när han ansåg att metoden inte var den rätta. Istället bekostade han reparationen själv.

Lagen pekar på att ägaren skulle ha godtagit säljarens förslag.

Men grundfrågan gäller attityd – en tillverkares vilja att gå sina köpare till mötes. Möjligen är det vardag för varv att sälja miljonbåtar, men för de flesta köpare är båten deras största affär näst bostaden. Helt naturligt är förväntningarna höga på båten, bemötandet och servicen.

Båten ifråga är den andra av samma märke, från samma säljare och är ägarens kappseglingsbåt. Han har även ett solitt bygge för semester och långfärd och har med andra ord god båtkunskap.

Tillverkaren målade den nya vakuumgjutna epoxilaminerade prestandabåten med tre lager epoxi och två skikt bottenfärg. För det fick köparen betala 36 500 kronor.

Botten4

Efter säsongen 2015 togs båten upp, men när uppläggningsvarvet spolade rent botten, flagnade färgen av. Så här berättar båtägaren:

Hej Curre.

Tack för att du intresserar dig för detta. Vad gäller förloppet var det så att bottenfärgen började flagna redan första veckan efter torrsättning i september 2015. Sedan fortsatte färgen att falla av och i stort sett all färg låg under båten i april 2016. Jag kontaktade då uppläggningsvarvet och frågade vad de ansåg måste göras och fick ett klart svar att all antifouling måste slipas bort ner till epoxyfärgen. Det går inte att få ny antifouling att fästa på uthärdad epoxy.
Det är tvunget att använda betfärg på epoxyn för att nya antifoulingen skall fästa. Det står faktiskt i produktdatabladet för färgen, att om den är i dåligt skick rekommenderas att börja om nere på epoxyn.
När båten spolades hos uppläggningsvarvet försvann all antifouling på stora ytor, vilket är bekräftelsen på att det var rätt att inte försöka måla på befintlig antifouling, vilket tillverkaren hade beslutat.
Observera att jag inte hittade på hur båten skulle målas, det var uppläggningsvarvet som med sin kompetens tog detta beslut.
Jag är helt på det klara med att tillverkaren hade sparat pengar om jag accepterat att låta dem måla utomhus på befintlig antifouling och mot bättre vetande. Och trott på deras löften om garanti.
Det hade i förlängningen lett till framtida problem, tillverkarens garanti har hittills varit helt värdelös!
Lagen kanske säger att jag blir rättslös om jag tar saken i egna händer. Jag är inte helt övertygad om det. Jag har i varje fall återställt båten till nyskick och räddat tillverkaren från att behöva stå för eventuella problem i framtiden vad gäller bottenmålning.
Uppfattningen att det gått bra att måla båtbottnar i april/maj förutsätter att befintlig bottenfärg är i gott skick, vilket min botten tyvärr inte var.
- Jag reklamerade till säljaren, som åkte ut och tittade på vintern. Han sade att det som ännu ej fallit av, går bra att måla på och ville att jobbet skulle göras utomhus i slutet på april på ett varv, som han samarbetar med.
Men jag var helt klar över att detta inte går, i fukt och kyla blir det problem senare. Båten måste torkas och målas i varmhall, det var min bestämda mening. Säljaren föreslog då målning i juni 2016, men det var mitt i min seglingssäsong, alltså inget alternativ. Plus besvär med av och påpmastning och transporter.
Bilderna visar tydligt att antifoulingen inte tålde spolningen, som gjordes när båten togs upp på uppläggningsrvarvet. Man slipade bort färgresterna och återställde båten till nyskick. Detta kostade mig 43 000 kr, vilket jag rekommenderade tillverkaren att ersätta mig med.
Jag har alltså först betalat 36 500 kr för att få båten bottenmålad, sedan tvingats ordna med att göra om jobbet.
Tillverkaren erbjöd sig att ordna problemet på sitt varv i utlandet, men det hade tagit tid att segla dit och kostat flyg fram och tilbaka, så det var inget alternativ för mig.
Denne ansåg att jag gjort för mycket och erbjöd mig 20 000 kr. Dock endast under förutsättning att jag skickade ett "statement" - att jag är nöjd och inte kommer att ställa några ytterligare krav på ersättning.
I klartext tolkade jag detta krav som att jag måste lova att inte sprida denna sorgliga historia till omvärlden. Kontentan är att jag inte lämnat något ”statement” och heller inte fått en enda krona i ersättning.
Det finns mycket att säga om hur jag tycker att tillverkaren och säljaren ifråga har skött denna reklamation. Jag har även delgett Kryssarklubbens tekniska komitté ärendet för ett utlåtande.

Hälsar
Per

För ett allmänt uttalande, ombads kritiske varvsmannen Anders Almén på Gåshaga, att ge sin syn på fallet i egenskap av representant för Sweboat i Allmänna Reklamationsnämnden.

Anders

Hej,
Ja det är alltid trist med missnöjda kunder. Men följer både säljare och köparen konsumentköplagen blir det sällan några problem:
http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/konsumentkoplagen/

Jag anser att båtägaren i det fallet inte följt den:

  1. Han skulle ha godtagit säljarens erbjudande om ”omleverans” av bottenmålningen.
  2. Det är inte köparen som avgör hur omleveransen sker, bara att den sker inom ”skälig tid”
  3. Köparen kan åberopa olägenhet, dvs. att åtgärden medför extra kostnader för honom, han ska då kunna styrka dem.
  4. Säljaren kan då erbjuda honom annan tid för omleveransen alt. erbjuda ersättning för olägenheten.

Det är ytterst olyckligt att båtägaren tagit ”saken i egna händer” och därefter kräver säljaren på ersättning, han skulle förstås gjort det omvända och följt lagen.

Det är underligt alltihop, de verkar som säljaren/köparens personkemi inte funkar så bra ihop, tyvärr.

I Sverige bottenmålas faktiskt de allra flesta båtar utomhus i slutet av april, början av maj och det har inte varit något större problem de sista hundra åren !

Båtägare har till skillnad mot bilägaren många gånger åsikter om hur reparationer etc. skall utföras, men de är sällan yrkesmän och lyssnar tyvärr ofta mer på hörsägen från sina båtklubbs-kompisar än oss yrkesmän.

Båtägarens kunskaper är oftast mycket bristfälliga och deras kunskap är hämtade från deras egna erfarenhet från några båtar de ägt, båtklubbs kompisar och diverse märkliga bloggar på nätet.

Man skulle kunna likna det med att båtägaren bakar några limpor och bullar om året och tror sig då besitta samma kunskaper i bakning som bagaren som bakar hundratals bullar/limpor om dagen och gjort det i herrans massa år, jag tror knappast att han skulle få något större gehör hos bagaren.

Hälsar Anders glatt med kunskap

Sittbrunnenfilmer