politik

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Integritetspolicy

För oss på Sittbrunnen AB är din personliga integritet viktigt och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy (Policy) beskriver hur dina personuppgifter hanteras i samband med att du besöker vår webbplats och kontaktar oss via e-post.

Sittbrunnen AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer samt för behandlingen av uppgifter via våra digitala kanaler, såsom vår webbplats.

Ansvarig för dina personuppgifter

Sittbrunnen AB
55692825-2701

Sittbrunnen AB har tillsatt en Data Protection Manager som har till uppgift att hjälpa Sittbrunnen AB att följa gällande dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta vår Data Protection Manager på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

För våra kunder samlar Sittbrunnen AB in information som är relevant för att kunna leverera de tjänster som är avtalade. Dessa uppgifter använder vi för löpande kommunikation, support och för att fakturera våra kunder. Sittbrunnen AB har personuppgiftsbiträdesavtal med sina kunder och vill du ha information om behandling av dina personuppgifter relaterat till våra tjänster kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person, till exempel personnamn, e-postadress, telefonnummer.

Känslig data och evenemang

Sittbrunnen AB vill informera om att för att tillgodose dina eventuella önskemål och behov vid evenemang kan vi komma att samla in känsliga personuppgifter, såsom uppgift om matrelaterad allergi och sexuell läggning. Dessa personuppgifter lagras i 6 månader efter att aktuellt evenemang har avslutats.

Ändamål för behandling av dina personuppgifter

Ändamål: Administration av av medlemmar och kontaktpersoner hos våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Avtal

Tid för lagring eller kriterier för gallring: 10 år från upphörande av avtal

Ändamål: Administration av evenemang
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Legitimt intresse och samtycke för specifika hälsoaspekter
Tid för lagring eller kriterier för gallring: 6 månader efter avslutat evenemang

Ändamål: Fullgöra legala skyldigheter såsom bokföringskrav
Personuppgift: Namn, e-postadress
Grund för lagring: Fullgöra legala förpliktelser
Tid för lagring eller kriterier för gallring: Ingen radering

Ändamål: Supportärenden
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Avtal
Tid för lagring eller kriterier för gallring: 12 månader efter avslut av ärendet

Ändamål: Utskick av nyhetsbrev och annat
Personuppgift: Namn, e-postadress
Grund för lagring: Anmälan som medlem
Tid för lagring eller kriterier för gallring: Omedelbart efter att den registrerade valt
att bli medlem, respektive avsagt sig medlemsskap i Sittbrunnen.

Personuppgifter för personer som agerar som kontaktperson för blivande kunder hanteras utifrån ett affärsperspektiv, på ett sätt vi anser inte är i konflikt med personers fri- och rättigheter.

Dina rättigheter

Vill du ha information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skicka ett mail med begäran till oss: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Sittbrunnen AB kan i dessa fall komma att fråga om ytterligare information för att säkerställa en effektiv hantering och att uppgifterna lämnas till rätt person.

Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar nämnda rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia av den information som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om dessa skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina insamlade personuppgifter raderas i de fall som detta överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering, det kan finnas fall när Sittbrunnen AB inte kan tillmötesgå din begäran om uppgifterna behövs för uppfyllande av gällande lag.

Rätt att motsätta dig behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling.

Rätt till dataportabilitet

Om Sittbrunnen AB behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifterna som du själv har lämnat till oss.  

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du får gärna ta kontakt med vår Data Protection Manager, via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., om du har frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att inge klagomål till IMY (tidigare Datainspektionen) avseende behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, IMY.se.

Hur skyddas personuppgifterna?

Sittbrunnen AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda mot olaglig eller obehörig behandling. Enbart behöriga personer som behöver behandla personuppgifter för att Sittbrunnen AB ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dessa.

Var behandlas personuppgifterna?

Sittbrunnen AB behandlar personuppgifterna inom EU/ESS.

Hur länge sparas data?

Sittbrunnen AB har vidtagit rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter enbart så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen för vilka dessa samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att fullgöra våra åtaganden, tillhandahålla tjänster, fakturera, hantera supportärende med mera. I övrigt kommer personuppgifter att raderas på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter får finnas kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål, även efter att kundförhållandet upphört, finns de kvar tills du önskar att uppgifter tas bort.

Ansökan om tjänst

Sittbrunnen AB tillsätter inga tjänster.

Automatiserat beslutsfattande

Sittbrunnen AB använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

Ändringar

Sittbrunnen AB har rätt att ändra och göra tillägg till denna Policy. Ändring eller tillägg träder i kraft när vi meddelat dig härom eller gjort den uppdaterade Policyn tillgänglig på Sittbrunnen AB hemsida, sittbrunnen.se.

    © Sittbrunnen 2022

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

niklasseglar

Sittbrunnen är i år tolv år gammal. Från början var den ett rent hobbyprojekt. Sen försökte jag under några år göra den kommersiell, uppdatera varje dag och sälja annonser för att kunna leva på den. Det gick ju inte, även om klickningarna ökade ganska mycket. Flera duktiga skribenter deltog på ideell basis, men det hjälpte inte. Jag räknade på det, och istället för 1 000 besökare om dan skulle vi behövt 10 000 för att få det att gå runt.

2017 startade jag en långsegling och Sittbrunnen fick bli basen för min blogg från seglingen med Hafsorkestern. Samtidigt producerade Curt Gelin reportage och tester på ”Curres Blogg”, som också finns på Sittbrunnen. Han har inte fått en spänn för allt jobb han har lagt ner på sajten. Ingen annan medarbetare heller för den delen.

Läs mer: Sittbrunnen seglar vidare

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Drömmen lever!

volvo

2016 var året då det gällde. Skulle Sittbrunnen kunna bli en kommersiell sajt som det gick att leva på? Besökssiffrorna steg stadigt och nu vid årsskiftet passerade vi gränsen 4000 gillare på Facebook. Kanske hälften av dem klickar in sig när det kommer en riktigt intressant artikel. Och deras vänner, och deras vänner....

Läs mer: 2017

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv

Bara för nöjes skull!

lokholmen

På klippan på Suppskär kom en man fram till båten.

- Är det du som är Niklas? Frågade han, och det kunde jag ju inte neka till.

- Jag vill bara tala om att jag tycker Sittbrunnen är en så bra sida, fortsatte han. Jag såg att det var Hafsorkestern som kom in på AIS:en.

Sånt värmer. Sommaren har varit mycket varm på det sättet. På Linjett-kräftskivan var det en som kände igen mig på rösten och ville berömma Sittbrunnen. Men sen fick jag sommarens svåraste fråga på en eskader:

- Vad är affärsidéen med Sittbrunnen?

Då blev jag ställd!

Läs mer: Pension

Användarbetyg: 4 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktiv

Sexa som bäst - vart går seglingen?

Visst gjorde Anton Dahlberg och Fredrik Bergström ett bra jobb, att komma sexa i världen i en en Olympiad. Men inte ens förre OS-medaljören Max Salminen eller favoriten Josefin Olsson lyckades bättre.

Så nu är de olympiska seglingarna slut. För svensk del blev det tre sjätteplatser, en elfteplats och en 16:e plats. Det här de svenska slutplaceringarna: Josefin Olsson, sex i Laser Radial. Max Salminen, sexa i Finnjolle. Lisa Ericson/Hanna Klinga, elva i 49erFX och Jesper Stålheim på 16:e plats i Laser.

Något är fel i konungariket Sverige. Har de där uppe, i OS-kommitten och Seglingsförbundet tappat kontakten med vattenytan. Var finns bredden i svensk segling?

Läs mer: Riofiaskot

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Över 2000 gillare!

facebook

Idag slog ni rekordet. Över 2000 personer gillar nu Sittbrunnen på Facebook. Och det var ju inte så länge sen vi sprängde den magiska 1000-vallen, så det är faktiskt himla kul.

Att gilla Sittbrunnen är ju inte bara att gilla. För på Facebooksidan kommer inte bara tips om artiklar på webbsidan sittbrunnen.se, utan också ett och annat facebookspecifikt om segling. Sittbrunnen i sig "gillar" en rad siter, vilket man kan följa Startsidan på Sittbrunnens Facebooksida. Och när det kommer riktigt bra grejer där delar jag det till alla er. Eller om jag hittar ngt ngn annanstans.

Dessutom går det utmärkt att skriva själv på sidan, dock vågar jag inte släppa på det så att alla 2000 får allting. Problemet med Facebook är ju att hålla flödet lagom stort, så man orkar titta igenom allt.

Kommentera och gillaTjohoo!

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.