torvuppvärmning av jorden

smältande torvmossar värmer jorden

De permanent frusna torvmossar som omger Norra Ishavet innehåller enorma mängder kol. Genom den globala uppvärmningen smälter nu dessa myrar. Kolet förs med floderna till kusten och bryts där ner till koldioxid. Det visar en ny avhandling i miljökemi vid Stockholms universitet.

En viktig transportväg för kolet är de stora arktiska älvarna, som i likhet med våra nordsvenska älvar river med sig enorma mängder organiskt material, speciellt under vårfloderna. Vad som sker med detta material när det når havet har dock länge varit ett mysterium.

Nu visar Vanja Alling, forskare vid enheten för akvatisk miljökemi vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet, att mycket av det landproducerade organiska materialet bryts ned till koldioxid i de kustnära zonerna i Arktis. Kolet från mossarna blir åter en del av det globala kretsloppet.

– Vi ser inte bara att koldioxid produceras utan också att det sedan lämnar havet och bidrar till en ökning av koldioxid i atmosfären. De arktiska älvarna och de kustnära zonerna har alltså en viktig roll i kopplingen mellan smältande myrmarker och ökad global uppvärmning, säger Vanja Alling.

Sittbrunnenfilmer