Ryssundet öppnat

Ryssundet åter öppet 

Nu är det fritt fram för passage genom Ryssundet mellan Utö och Rånö – en välkommen nyhet för båtfarare i södra Stockholms skärgård som vill undvika en guppig färd över havsfjärden Mysingen. Det 400 meter långa sundet som nu muddrats till ett djup av 2,5 meter är nu åter framkomligt.


Ryssundet är en urgammal farled. Enligt en gammal sägen blev delar av den ryska galärflottan sommaren 1719 fast i Rånösundets norra del och tvingades gräva en kanal för att ta sig ut, därav namnet Ryssundet. Landhöjning och igenslamning har med tiden gjort sundet allt grundare. En mindre muddring gjordes för 50 år sedan, men den muddring som nu genomförts är betydligt mer omfattande och gör vattenleden inte bara tillgänglig för fritidsbåtar utan också för marinens båtar, yrkestrafik och för eventuell framtida reguljär båttrafik mellan Nynäshamn och Utö.


– Bredden på den muddrade kanalen som grävts genom sandbotten är 10 meter. Vi har placerat timmerpålar var 50:e meter utmed kanterna så att båtfararna håller sig inom den muddrade rännan. Ensmärken har även satts upp på Ålö för att kunna hålla rätt kurs vid genomfart i rännan, säger Skärgårdsstiftelsens Björn Hedbeck, som svarat för den tekniska utformningen.

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.