Oden hemma i vinter

Oden stannar hemma i år

oden

Fem vintrar i rad har Sjöfartsverkets isbrytare Oden varit i Antarktis i forskningens tjänst. Kommande vinter blir hon, trots protester från delar av forskarvärlden, kvar i hemmafarvatten som isbrytningsresurs för handelssjöfarten.

Under två på varandra följande vintrar har det varit tufft att hålla fartygstrafiken igång i hemmafarvattnen. Isbrytningsresurserna har utnyttjats maximalt och marginaler har varit små och ibland obefintliga. Det har också hörts röster från olika aktörer inom näringslivet att Sveriges starkaste isbrytare givetvis bör vara hemma när hon som bäst behövs.

Beslutet har inneburit att det kommit protester från polarforskare och att det förts diplomatiska förhandlingar på högsta nivå med USA där till och med utrikesminister Hillary Clinton har agerat.

När Oden i mitten av september kommer hem från sommarens expedition i Antarktis blir hon alltså kvar i hemmafarvatten för att kunna assistera handelssjöfarten i Bottenviken/Bottenhavet när isen har lagt sig.
Odenfrågan har diskuterats mycket både i Sjöfartsverkets ledning och styrelse efter de synpunkter som kommit fram från näringen och forskningen, men du står det alltså klart.

– Det inget konstigt med detta, säger rederichef Tomas Årnell. Vi har ett uppdrag som ska skötas och Oden är ett av de verktyg vi har för att klara uppdraget. Vi bryter heller inte mot några avtal när vi håller Oden hemma eftersom uthyrningen till Antarktisuppdragen har beslutats för ett år i taget. Samtidigt är det naturligtvist glädjande för oss att Oden är så uppskattad av många. Men nu har vi fattat ett beslut och fått stöd för det från vår ägare, staten.

Sittbrunnenfilmer