Somalierna ska bekämpas

60 millar till piratbekämpning

kustflyg

Regeringen har beslutat att Kustbevakningen får ställa ett av sina sjöövervakningsflygplan med personal till förfogande för deltagande i EU:s marina insats Atalanta utanför Somalias kust. Kustbevakningens deltagande kan inledas under andra halvåret 2012 och ska pågå under högst fyra månader.

- Kustbevakningen deltog med ett sjöövervakningsflygplan med stor framgång i operation Atalanta under våren 2010, det är bra att Sverige åter kan ställa upp med en resurs som är mycket efterfrågad inom insatsen. Kustbevakningens bidrag kommer utöver huvuduppgiften, skydd av FN:s mattransporter, även bidra till att skydda såväl svensk som övrig internationell handelssjöfart. Kustbevakningen kan utöver flygets tekniska kapacitet även tillföra insatsen kompetens inom "Law Enforcement-området" säger försvarsminister Karin Enström.

Det svenska bidraget från Kustbevakningen kommer att ställas under EU:s operativa ledning. Bidraget utgör ett efterfrågat stöd till insatsen. Den totala kostnaden för Kustbevakningens insats får uppgå till 60 Mkr.

Sittbrunnenfilmer