farvatten och hamnar

Fiskebåt på grund vid Bassholmen

På grund i Nordströmmarna.

fiskebat

Sjöräddningsbåten Olle Bohlin från Smögen blev larmade om en fiskebåt på grund och gick ner till Bassholmen på lördagkvällen. De 4 man starka besättningen var framme runt 18:30. De gjorde några försök att få loss båten utan framgång. Det var ganska strömt, trångt med en del andra undervattenshinder. Detta gjorde att de inte hade, så stora ytor att manövrera på.  Så småningom anslöt Kustbevakningen med  KBV 307 och då lyckades de med förenade krafter få loss fiskebåten.

Från det att den gick på tills dess att den kom av, sjönk vattnet ca 40 cm.

Varv till salu

Trafikverket säljer varv i Vaxholm och Lysekil

Trafikverket har beslutat att sälja sina båda varv i Vaxholm och Lysekil. En försäljning beräknas kunna vara klar under våren 2012. Under våren och sommaren har frågan om försäljning av Trafikverkets båda varv i Vaxholm och Lysekil utretts, dels med hjälp av Cap Gemini och dels med hjälp av en arbetstagarkonsult. De viktigaste utgångspunkterna i utredningarna har varit att säkerställa tillräckligt bra och prisvärda leveranser av underhåll till Trafikverket Färjerederiet i framtiden. Dessutom innebär regeringens ägarpolicy att om det finns en fungerande privat marknad ska inte statliga myndigheter erbjuda likvärdiga tjänster. Det faktum att Trafikverket under lång tid framöver inte kan prioritera investeringar i varvsverksamheten före andra investeringar i vägar och järnvägar spelar stor roll för beslutet eftersom detta innebär en stor risk att varven i nuvarande form inte kan fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Bedömningen är också att en annan ägare på ett bättre sätt kan erbjuda jobb och intressanta arbetsuppgifter i framtiden. Trafikverket kommer under hösten att träffa ett antal presumtiva köpare och därefter utvärdera dessa.

Helsingörböter

Böter för segling utanför färjehamnen

Polisen i Helsingör började förra veckan följa upp seglingsförbudet utanför färjehamnen. Första dagen togs nio nöjesbåtar för segling inom området och en för sjöfylla. Det är danska Sjöfartsverket som begärt att polisen nu ska bevaka att seglingsförbudet upprätthålls.

Det är första gången polisen kontrollerar trafiken i det förbjudna området, som sträcker sig ca 400 meter ut från Kronborg.

 rtemagicc_helsingor_forbud_jpg

Oden hemma i vinter

Oden stannar hemma i år

oden

Fem vintrar i rad har Sjöfartsverkets isbrytare Oden varit i Antarktis i forskningens tjänst. Kommande vinter blir hon, trots protester från delar av forskarvärlden, kvar i hemmafarvatten som isbrytningsresurs för handelssjöfarten.

Under två på varandra följande vintrar har det varit tufft att hålla fartygstrafiken igång i hemmafarvattnen. Isbrytningsresurserna har utnyttjats maximalt och marginaler har varit små och ibland obefintliga. Det har också hörts röster från olika aktörer inom näringslivet att Sveriges starkaste isbrytare givetvis bör vara hemma när hon som bäst behövs.

Beslutet har inneburit att det kommit protester från polarforskare och att det förts diplomatiska förhandlingar på högsta nivå med USA där till och med utrikesminister Hillary Clinton har agerat.

När Oden i mitten av september kommer hem från sommarens expedition i Antarktis blir hon alltså kvar i hemmafarvatten för att kunna assistera handelssjöfarten i Bottenviken/Bottenhavet när isen har lagt sig.
Odenfrågan har diskuterats mycket både i Sjöfartsverkets ledning och styrelse efter de synpunkter som kommit fram från näringen och forskningen, men du står det alltså klart.

– Det inget konstigt med detta, säger rederichef Tomas Årnell. Vi har ett uppdrag som ska skötas och Oden är ett av de verktyg vi har för att klara uppdraget. Vi bryter heller inte mot några avtal när vi håller Oden hemma eftersom uthyrningen till Antarktisuppdragen har beslutats för ett år i taget. Samtidigt är det naturligtvist glädjande för oss att Oden är så uppskattad av många. Men nu har vi fattat ett beslut och fått stöd för det från vår ägare, staten.

SjökortsfelBrister i Sjöfartsverkets rutiner och sjökort

image.aspxMed moderna elektroniska plottrar och PC-program kan man segla väldigt nära grund och bränningar. Men det kan vara farligt, för det finns inga sjökort som är helt rätt. Anders Egerö hittade några fel, och skrev till Sjöfartsverket och frågade hur det kom sig:

1. Jag har en UFS-rättelse av sjökort i Stockholms skärgård som i mina ögon är felaktig, skrev han.

 Det gäller notis nummer 6001, publicerad 2010-01-27, som anger att djupkurvor ska justeras vid St Stensholmen NV om Högmarsö på sjökort 611 och 612.

Jag har jämfört rättelsen dels med mina båda sjökort på papper från 1996 och dels med mina elektroniska BSB-sjökort från 2007. Djupkurvorna på alla dessa fyra sjökort är identiska med djupkurvorna på rättelsen. Så vad gäller rättelsen egentligen? Felaktiga djupkurvor på sjökort av senare datum än 2007?

Läs mer: Sjökortsfel

Kakbytet

Andra bullar i västindien

amsterdam

Mazarin har sittbrunnen tidigare berättat om, Marcus och Martas Bianca 27, som de seglade till Västindien med ettårige Fox. Men nu har de upptäckt att den båten blev för trång att leva med ett litet barn i, så de har istället köpt sig en Endeavour 38 byggd 1988 i Florida. Hon heter Biscuit. Nu har de flyttat över i nya båten på varvet i Trinidad, och bloggen byter förstås namn till sy-biscuit.se. Logga in där också om du är intresserad av att köpa en billig Bianca 27 att segla i Västindien med.

 

Sittbrunnenfilmer