norgebrand

deras hem i lågor

På väg från Strömstad till Porsgrunn i Norge började båten brinna. Först kom norska Falk, sen norska sjöräddningen och till slut den svenska sjöräddningen till olycksplatsen vid Tisler, strax norr om svenska gränsen.

Paret ombord klarade sig, men fick föras till sjukhus. Mannen fick syrgas på väg till sjukhuset, för kontroll, eftersom han hade andats in en massa rök. Men deras hem, som var den 53 fot stora motorseglaren, ödelades helt.

Troligen började branden i söndags i båtens varmluftsugn.

Sittbrunnenfilmer