piratsläppta

äntligen fria

Efter 388 dagar i fångenskap hos somaliska pirater har det brittiska seglarparet Paul  och Rachel  Chandler (60 respektiverve 57 år) släppts. Betydligt magrare än när de togs som gisslan befinner de sig nu hos myndigheterna i det krigsdrabbade landet, nära gränsen till Etiopien.

Obekräftade uppgifter gör gällande att en lösensumma har betalats för deras frisläppande. Från början krävde piraterna sju miljoner dollar för paret, något som deras släkt och vänner inte hade någon möjlighet att få ihop, trots en massiv insamlingskampanj på nätet. Brittiska myndigheter har helt motsatt sig utbetalning av lösen, men sen beloppet enligt uppgifterna sänkts till en tiondel av ursprungsbeloppet ska piraterna ha gått med på det. 

Redan i juni släpptes 430 000 dollar från ett flygplan i lösensumma, men kidnapparna höjde då beloppet och behöll paret. Exakt hur mycket som nu betalats är oklart, men troligen har piraterna inkasserad uppåt miljonen dollar.

   

Tv-inslaget är inspelad när de fortfarande satt som gisslan

Sittbrunnenfilmer

Vi använder cookies.
Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.