Allt för Sjön säger upp Sweboat

Ett nytt debacle kan ha seglat upp i båtbranschen, Stockholmsmässan har sagt upp avtalet med Sweboat som medarrangör av Allt för Sjön. Orsaken skulle, enligt en källa och utställare, vara att Sweboat köpte Marstrandsmässan. Stockholmsmässan lär därtill ha betalat provision till Sweboat om en miljon kronor årligen.

Mats Eriksson, VD på Sweboat förklarar vad som har hänt:
- Stockholmsmässan sade upp vårt samarbetsavtal för omförhandling strax före Allt för Sjön. Så långt har det inget som helst att göra med Marstrand Boat Show att göra - vi har ju drivit annan liknande mässa på Orust i 24 år, så det har som sagt inget med detta att göra.

- Vi letar nu tillsammans för en ny form av samarbete med Allt för Sjön, men vi bad om ett års förlängning för att kunna styra om vår verksamhet i lugn och ro. Detta gick de inte med på, varför vi gick ut med ett brev till våra medlemmar och berättade om detta. Det finns inget spel bakom det som hänt! Inte från Sweboats sida.

- Vi fick sedan reda på hur mässledningen vill använda pengarna, istället för hur de använts de senaste decennierna. För båtköparna har det som skett ingen som helst påverkan.

Projektledaren för Allt för Sjön Hanse Thorslund, säger att Stockholmsmässan sade upp avtalet från 2011 med Sweboat för att använda pengarna till en ännu bättre mässa med ännu fler upplevelser för besökarna.

- Planen är att skapa ännu bättre montrar med ännu mer innehåll 2018. Vi är nöjda med utfallet för Allt för Sjön 2017, att antalet besökare blev lika bra som 2016. Men vi vill öka innehållet ytterligare för att locka ännu fler.

Frågan är dock vad som kommer att ske. Frispråkige Sweboatmedlemmen Anders Almén med Gåshaga Marina och importör av Dufour har sin syn på uppsägningen.

- Det är inte så illa som det ser ut. Avtalets uppsägning betyder bara att vi som är medlemmar kommer att komma tillbaks som ett kollektiv och boka plats. Vi utgör 70 procent av utställarna och med den kraften siktar vi på ett bättre pris på monterhyran. Den är för hög idag, det går inte att räkna hem kostnaden om vi ställer ut. Vi vill, men alla har inte råd, det är den enkla förklaringen till att vi i Segelbåtsgruppen tog beslutet om att inte ställa ut på inomhusmässorna. Istället siktar vi på att ordna en egen utställning samtidigt med Allt för Sjön. Jag tycker att vi borde få ställa ut gratis istället för att mässan står med oanvända utrymmen, menar Anders Almén.

Allt för Sjöns Hanse Thorslund svarar:
- Först utgör Sweboatföretagen en sjundedel av utställarna, inte 70 procent. För det andra är Stockholmsmässan ett affärsdrivande företag, en mötesplats. Klubbar och föreningar behöver inte betala, men alla med kommersiella intressen måste, det är helt naturligt och vi tillämpar ingen prisdifferentiering för utställare.

Bakom uppsägningen kan också ligga det faktum att familjesegelbåtarna saknades även på Allt för Sjön 2017. Detta sedan gruppen Segelbåtar i Sverige, tillika medlemmar i Sweboat, unisont vidhöll beslutet från 2015 att inte delta på inomhusmässor. Gruppen menar att inomhusmässorna är ineffektiva som kommunikationsplattform.

Sammanhangen klarnar om man får veta att 40 nya segelbåtar antas ha sålts i Sverige 2016. Statistiken från Sweboat visar att 35 importerades mot 82 under 2015. Av dessa kom 8 från Frankrike, Tyskland 1, från Estland 10.

Om Arcona levererade 10, Linjett 12 båtar och Hallberg- Rassy resten - 9 båtar blir slutsatsen att fler svenskar valde premiumbåtar än familjebåtar under 2016. Och att högpresterande byggen ökar - Kinabyggda Fareast såldes i 18 exemplar.

Curt Gelin

Importstatistik från Sweboat

Värde i 1000 SEK Jan-Dec 2016   Jan-Dec 2015  
Kategori A och B 35 68 687 82 129 965

Ländervis import enligt Sweboat

Land Antal Värde Snittvärde
Norge 7 99 000 14 000
USA 18 84 000 4 666
Frankrike 8 15 374 000 1 921 750
Tyskland 1 652 000 652 000
Estland 10 13 473 000 1 347 300
Kina 18 332 000 18 444
Övriga länder 23 5 793 000 251 869

Sittbrunnens bokhandel är öppen

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Från tio år med Vindfält

Från tio år med Vindfält

Fritidsskepparen

Fritidsskepparen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line