Höstmässa

Uppstickarmässa i Gustavsberg

Att lägga ner höstmässan i Älvsjö var inte populärt bland de stora importörerna eller tillverkarna av segelbåtar. Nu slår de tillbaka och startar eget.

- Det var inga av segelbåtsföretagen som ville lägga ner höstmässan i Älvsjö, berättar Bernt Lindquist, Bavia Yacht. Mässan gick dessutom bra, men de var rädda för att Allt för sjön på våren skulle utarmas.

Så nu arrangerarar segelbåtsföretagen, 20 stycken tillverkare och importörer, en egen mässa i Gustavsberg. Eller rättare sagt tre olika mässor. I november, i januari och i februari.

- En höstmässa är oerhört viktig för oss som tillverkare, säger Torgny Jansson på Arcona Yachts. Vi måste få in order i god tid för planering av vår produktion. Mars är alldeles för sent  att hålla en mässa där man skall sälja större båtar som är anpassade för kunden.

- För segelmakare var novembermässan den klart viktigaste och vi behöver en mässa under denna period för att få in order i tid för vår vinterproduktion, menar Hans Nilsson, Saltsjöbadssegel.

Att mässan drar igång med kort varsel nu beror på att det har varit svårt att få fram lokalerna, men arrangörerna som i 15 år har varit medarrangörer i Älvsjö och från början i Globen räknar ändå med att kunna presentera fler segelbåtar här än någon annanstans i Sverige denna vinter. Det framgår dock inte om alla hinner komma på plats om två veckor när den första helgen med tema "segel" öppnar.

Men sen räknar man uppenbarligen med att båtarna ligger kvar under den här perioden, för man kan beställa specialvisning av leverantören under hela perioden. Så vem vet, kanske utvecklas det ett riktigt "köpcenter" för segelbåtar i Gustavsberg. Det vore ju inte helt fel.

 

Sittbrunnenfilmer