Totalappen på sjön!

https://youtu.be/wOmRuKPUrPU

 Än finns den inte, men snart: Var ligger närmaste tankställe? Är jag verkligen i farleden? Finns det något fågelskyddsområde i närheten? En konceptidé för en ny applikation kan förena samhällsnytta och sjösäkerhet samtidigt som den förenklar livet för fritidsseglare.

Tänk dig att du håller upp läsplattan eller mobilen framför dig när du är i båten, och genom den kan se en 3D-bild på omgivningen. Men bilden innehåller mycket mer än det du ser i verkligheten. Farleden är utmärkt med gröna streck. Där finns även situationsanpassad information, som närmaste hamn, hotell och tömningsstation, inritad. Du kan dessutom växla läge till att se havsbotten med alla uppgrundningar som en 3D-bild. Och bilden följer med när du vinklar eller flyttar på skärmen.

Med den nyligen framtagna applikationsidén går det att se kartbilder på omgivningen från det egna perspektivet, inte bara uppifrån som vi annars är vana att sjökorten visar.

– Tanken är att det ska vara en upplevelse att titta på plattan eller i mobilen och att samtidigt få information om var det går att tanka, handla eller sova på hotell, säger Hans Fotmeijer, kundansvarig för Sjöfartsverkets affärsområde sjögeografi.

Sjöfartsverket, Svenskt Marintekniskt Forum och företaget Combitech kom på idén att visualisera digital djupdata ihop med samhällsinformation, och det växte fram till ett utvecklingsprojekt ihop med länsstyrelsen i Västra Götaland. Det har skett i samarbete med Chalmers och med stöd av Vinnova.

Området som valdes är Kosterhavets nationalpark, eftersom djupdatan där är fri från försvarssekretess.

– Vi vill underlätta för den som är ute och åker båt och samtidigt hitta nya vägar för att vår data ska användas på fler sätt, säger Hans Fotmeijer. Projektet är också viktigt ur sjösäkerhetssynpunkt och höjer medvetandet om viktig samhällsinformation, som till exempel skyddsområden för djur och natur.

Combitech har jobbat med den tekniska utvecklingen, med hjälp av Sjöfartsverkets ingenjörer Marcus Hassel och Hans Engberg. En utmaning har varit att sammanfoga vatten och land, det vill säga Sjöfartsverkets djupdata med data från Lantmäteriverket, till en heltäckande 3D-bild.

Utvecklingsprojektet är nu färdigt. Målet framöver är att något företag ska vilja färdigutveckla applikationen så att den kan komma ut på marknaden och användas av fritidsseglare och andra intresserade.

Se också de här artiklarna:

Sittbrunnens bokhandel är öppen

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Fritidsskepparens Utsjöskeppare

Ett år utan skor

Ett år utan skor

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Ankarliv

Ankarliv

Sittbrunnen på Facebook

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line