Brister i sjökorten och användningen

En oberoende expertpanel har undersökt Team Vestas Winds olycka som inträffade under den andra etappen av Volvo Ocean Race. De presenterar nu en rapport om incidenten som bland annat innehåller en rad rekommendationer för hur man kan förbättra säkerheten för alla havskappseglingar.

[Läs hela rapporten här]

Framförallt föreslår rapporten att digitala sjökort och annan mjukvara som finns ombord kan förbättras för att liknande olyckor ska undvikas i framtiden.

Den 29 november 2014 gick den danska båten Team Vestas Wind, med australiensiska skepparen Chris Nicholson, på grund och fastnade uppe på ett rev vid Cargados Carajos Shoals mitt ute i Indiska Oceanen under den andra etappen från Kapstaden till Abu Dhabi. Besättningen tvingades överge båten men samtliga i laget klarade sig utan skador.

Den skadade båten kunde senare bärgas från revet och repareras nu på båtvarvet Persico i Bergamo, Italien. Förhoppningen är att laget ska kunna vara tillbaks i tävlingen från och med hamnstoppet i Lissabon Portugal i juni och sedan delta i de två sista etapperna.

Rapporten om incidenten beställdes av tävlingen Volvo Ocean Race och har gjorts av en oberoende panel som bestått av kända experter på området – konteramiral Chris Oxenbould (ordförande)*, Stan Honey och Chuck Hawley**.

Panelen säger i rapporten att deras slutsatser om vad som hände baseras på intervjuer med besättningen, tävlingsledningen samt andra berörda parter och data som samlats in från incidenten är inte omstridd.

”Laget var ovetande om navigationsfaror i deras närhet, fastställde felaktigt att det grundaste djupet vid Cargados Carajos Shoals var 40 meter och uppfattade det som att det var säkert att segla över revet”, sammanfattade panelen.

Panelen har inte fördelat skuldbördan bland seglarna i laget men dragit följande slutsatser:

i. Det fanns brister i användandet av de elektroniska sjökort och annan navigationsutrustning ombord på Vestas Wind.

ii. Det fanns också brister i kartografin för de sjökortsverktyg som användes när det gäller hur de visade navigationsfarorna i liten och medelstor skala på korten.

iii. Hanteringen av nödsituationen fungerade väl, och det fanns ingenting inom administrationen eller i tävlingsledningen som bidrog till att olyckan inträffade.

Panelen huvudsakliga rekommendationer är:

i. Att framtagna riktlinjer för hur digitala sjökort ska användas antas i tävlingen och att de är föremål för kontinuerlig granskning och utveckling.

ii. Att leverantören av sjökortet som användes och tillverkaren till en av de navigationsmjukvaror som fanns ombord meddelas om de upplevda bristerna.

Rapporten innehåller också fem mindre rekommendationer (sida 63, paragraf 262) som relaterar till hur tävlingen genomförs.

Enligt Volvo Ocean Race VD Knut Frostad kommer samtliga rekommendationer att övervägas av evenemanget.
– Vi planerar att sprida riktlinjerna till skeppare och navigatörer (enligt rapportens rekommendation) här i Auckland, och att vi inkluderar dem i vårat ”Notice of Race” i framtiden.
– Vi vill att rapporten ska bli ett användbart dokument för alla havskappseglare. Olyckor kommer alltid att inträffa till havs – vi hoppas att göra dem mindre sannolika.

Hittills har fyra etapper genomförts i Volvo Ocean Race 2014-15 och den femte etappen från Auckland, Nya Zeeland till Itajaí, Brasilien startar nu på söndag den 15 mars. Det är den längsta och mest utmanade delsträckan i den nio månader långa tävlingen, och båtarna kommer att segla i Södra Oceanen, runda Kap Horn och sedan segla norrut till Brasilien.

Hela den 38 739 sjömil långa kappseglingen kommer att avslutas i hjärtat av Göteborg den 27 juni, efter elva hamnstopp, nio etapper och besök i varje kontinent.

 


Se också de här artiklarna:

Sittbrunnens bokhandel är öppen

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Ankarliv

Ankarliv

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Stockholms skärgård - de 50 bästa hamnarna

Genvägsboken

Genvägsboken

Förarbevis för vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line