Nya stränder och nya djup

Sjökorten ska få en ny referensnivå som är gemensam för Östersjöländerna och det förenklar för alla användare.

– Det blir en kvalitetshöjning på alla våra sjökort, säger Elisabeth Svensson, Sjöfartsverkets projektledare för Sjökortslyftet.

Sjöfartsverkets projekt Sjökortslyftet utgår från att alla Östersjöländerna eftersträvar samma referenssystem för vattennivån, för Sveriges del handlar det om RH2000. Hela sjökortsdatabasen ska uppdateras med den nya referensnivån, och det gör det lättare för alla som använder sjökorten att tolka djupangivelserna.

I dag krävs det en hel del av användaren för att få reda på exakt djup.

– För att få reda på det riktiga djupet måste du räkna med landhöjningen som har skett sedan djupet mättes, och ta reda på om det är hög- eller lågvatten. Det kan skilja en halvmeter mellan den nya och gamla referensnivån, säger Per-Olof Seiron, GIS-ingenjör på Sjöfartsverket.

Efter att Sjökortslyftet är genomfört räcker det med att utgå från djupet som står angivet på sjökortet och kontrollera vattenståndet med till exempel Sjöfartsverkets vind- och vattenapp, ViVa. De elektroniska sjökorten uppdateras efterhand när den nya referensnivån läggs in i sjökortsdatabasen och papperskorten när det trycks nya.

Arbetet med att uppdatera databasen med den nya referensnivån är omfattande. Per-Olof Seiron har lett en förstudie för att hitta en arbetsmetod för uppdateringarna. Både djupkurvor, djupsiffror och strandlinjer påverkas i sjökorten, och det krävs handpåläggning för att allt ska bli rätt.

Under sista kvartalet i år ska metoden testas, och sen pågår projektet till och med 2020 när arbetet ska vara klart.

– Det är mycket data som ska förändras. Djupkurvorna får standardiserade intervall. Vi börjar i norr och jobbar oss ner längs kusten. I norr kommer strandlinjen att påverkas. Det har hänt mycket med landhöjningen där, säger projektledaren Elisabeth Svensson.


Källa Sjöfartsverket

 


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Genvägsboken

Genvägsboken

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Furusundsleden - Stockholm till Söderarm

Sven Barthel på Sillö

Sven Barthel på Sillö

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

🔍 Vättersnipor och råbockar

🔍 Vättersnipor och råbockar

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line