Kappsegling:

seapilot2star 2015

Nattsömn 2015

Efter 7 år blir det nu några förändringar i den här dublehandedseglingen med pitstop. Nu ska man få sova under natten vid pitstoppen, och starten från Oxelösund blir på måndagen. Dessutom är det nya särskilda SRS-tal för shorthandsegling i år, SRSs.

Endast 4 personer har under alla dessa år kunnat fullfölja samtliga seglingar (alltifrån Bleke, Dimma eller Hård vind har satt stopp för många), dock har många startat alla år. Ca 70 % av deltagarna återkommer. Genom modellen med Pitstop får fler orter komma i fokus både massmedialt och publikt. Seapilot2star kan genom kravet på AIS följas online, webbkameror ombord som direktsänder, samt med webbutsändningar från samtliga orter följas hem ifrån ”soffan”.


Deltagarna är allt från Familj till Volvo Ocean Race.


seapilot2starlogoNyhet 1:     Varje klass startar gemensamt på varje ort. Långsammaste båtarna startar först. Beräknad 1:a starttid är kl. 08.00 på varje ort.

Nyhet 2:      1:a  start i Oxelösund sker på måndagen den 25 maj.
                   1:a  start i Visby sker tisdagen den 26 maj.
                   1:a start i Oskarshamn sker onsdagen den 27 maj.

Nyhet 3:    Banan görs något kortare (Landsort och Knolls Grund utgår). Ändras från 280 nm till 260 nm.

Nyhet 4:     För att öka säkerheten vid undanvindssegling i hårt väder, kan Seglingsnämnden vid Skepparmötet meddela att det är tillåtet att välja om man vill segla med/utan undanvindssegel under hela seglingen. Detta skall meddelas Seglingsnämnden senast 2015-05-24 kl. 23.00. Man seglar då hela seglingen med det SRS-tal som gäller för det val man gjort. Startgruppsindelningen görs alltid efter SRS-tal baserat på undanvindssegel.

Nyhet 5:    För att främja fler damer och ungdomar att deltaga ges en rabattering på startavgiften för båtar som har en förstagångsdeltagare inom denna kategori.

Kommentarer: Seglingen kommer härvid att till största delen gå på dagtid. Vilopausen på resp. Pitstop sker under nattetid.
Gemensamma starter innebär att båtar i samma klass återigen samlas ihop. Pitstopen blir lugnare och en större gemenskap kan åstadkommas. Utmaningen att fullfölja de 260 nm segling kräver som vanligt en väl samtrimmad besättning.
Genom att koncentrera ankomsten till Oxelösund innan start till helgen(söndagen) tror vi på en möjlighet till större umgänge innan start. Även finns en möjlighet att arrangera ett tillfartsrace.

Media på resp. ort har lättare att planera för starttiderna, samt att starterna blir intressantare. Permanenta webbkameror finns åtminstone i Oxelösund(nytt 2015) samt i Visby. Möjligen blir det även i Oskarshamn.

Se mer information på www.seapilot2star.se

Sittbrunnenfilmer