sjorapporten

Ett uppslagsverk till skeppsbiblioteket

Sjörapporten skildrar i text och bild de olika observationsplatserna runt vår kust som nämns i radions sjörapport.

 

Författarna har delat upp boken i tre huvuddelar. Inledningsvis beskrivs sjöprognosernas historia, alltifrån hur de första pionjärerna blev motarbetade till hur dagens digitala revolution är till gagn för sjöfararen. Därefter följer en genomgång av fyrväsendets utveckling, olika typer av fyrkonstruktioner, linser etcetera. I den tredje och sista delen, som även är den mest omfångsrika, får läsaren besöka samtliga observationsplatser. Dessa beskrivs dels faktamässigt med bland annat vind-data, dels med fotografier och satellitbilder, dels med olika historier som inträffat. Historierna är inte sällan dramatiska skeppsbrott.

Boken vänder sig nog främst till alla oss som har någon relation till vår kust. Det går visserligen att med behållning läsa boken från pärm till pärm. Men frågan är om inte många läsare till del använder den som en sorts uppslagsverk, tar fram och läser om en aktuell fyrplats när den är extra aktuell, exempelvis när man seglar i närheten.

Sjörapporten har goda utsikter att bli en spridd och omtyckt presentbok. Vi tycker bra om den och därmed får den en självklar plats i skeppsbiblioteket.

Boken får 5 rorkultar från oss.

Erik och Mary Omming


Sittbrunnens bokhandel är öppen

VHF- och SRC-bok

VHF- och SRC-bok

Långedragsjullar

Långedragsjullar

Kokkonst i kabyssen

Kokkonst i kabyssen

Genvägsboken

Genvägsboken

Landkrabbans seglarskola

Landkrabbans seglarskola

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line