vågkraftpark i Sotenäs

vågorna rullar in

Regeringen har i sommar gett Seabased Industry AB tillstånd att undersöka havsbottnen nordväst om Smögen. Företaget ska utreda möjligheterna att anlägga en vågkraftspark. 420 generatorer som ska ge 10 MW planeras. I ett första skede byggs det 42 stycken. 

Det är två mindre havsområden som ska undersökas och Seabased Industry ska bland annat ta prover från sedimenten för att få detaljdata om bottenförutsättningarna. Om de geofysiska förutsättningarna är de rätta, kan områdena i framtiden bli aktuella för vågkraft.  En anläggning för vågkraft kommer under sin livstid att bestå av tre faser: anläggningsfas (ca 5 mån), driftfas (minst 20 år) och avvecklingsfas. Bojarna i parken kommer att vara gula och området sjömärks med ljusmärkning och radarreflektorer.

Strömmen levereras till en befintlig anslutningsstation vid Roparebacken i Kungshamn. Mellan parken och land kommer ca 10 km sjökabel att  dras in, antingen från norr eller söder om Smögen. Sjökabeln kommer att spolas ned i sedimentet alt. förankras vid behov för att vid landanslutningen övergå till en kortare landkabel.

Liknande vågkraftverk har testats utanför Islandsberg, söder om Lysekil, sen 2005 i samarbete med Uppsala universitet. Seabased är en avknoppning av det projektet, som nu ska anlägga den första kommersiella anläggningen tillsammans med Fortum.

 

 

Sittbrunnenfilmer