farvatten och hamnar

Gilla Huvudskär

Vart är vi på väg?

Staten vill nu sälja ut paradiset i yttersta havsbandet i Stockholms skärgård - Huvudskär. Fortifikationsverket hyr idag ut de tidigare myndighetshusen. De andra husen och bodarna ägs, och ägarna arrenderar marken de står på. Men nu ska man göra pengar på ön, har regeringen bestämt. Tomterna ska bli helprivata, vilket kan innebära staket istället för skyltar för att hålla besökande borta.

Skärgårdsstiftelsen har förhandlat med staten om att byta till sig marken som är obebodd, runt fyren, mot andra områden som inte är så bra ur rekreationssynpunkt. Att köpa de dyra och attraktiva tomterna har de dock inte råd med, eftersom Fortifikationsverket ska ha ut marknadsvärdet, dvs den som betalar mest ska få köpa.

Nu har Rädda Huvudskär är en politisk obunden grupp som vill bevara de unika myndighetshusen och marken i Huvudskärs by hos en ägare och huvudman. På en facebooksida samlar man gillamarkeringar mot privatiseringen och försöker samla opinionen.

Läs mer: Gilla Huvudskär

Svenssonmuseet finansierat

Roland-Svenssonmuseum på Möja

Med ett bidrag på 300 000 kronor från landstinget ser det nu ut som om det verkligen blir ett museum runt författaren och konstnären Roland Svensson, i Ramsmora på Möja. Ännu återstår en liten del av finansieringen, men sällskapet Roland Svenssons vänner hoppas på privata sponsorer.

Till sommaren 2014 kommer Möjas efterlängtade Roland Svensson-museum definitivt att vara igång. Det säger Britt Fogelström i öns turistförening som tillsammans med föreningen Roland Svenssons vänner drivit frågan under flera år.

 

I våras kom beskedet från Värmdö kommun och utvecklingsprojektet Leader Uross, det vill säga EU-pengar, om bidrag till museet med 150 000 respektive 500 000 kronor.

 

Härom veckan kom dessutom beskedet från landstinget om ett bidrag på 300 000 kronor. Totalt innebär det 950 000 kronor, lejonparten av den budget på mellan 1,2-1,3 miljoner kronor som museet beräknas kosta.

 

-Vi har även fått in bidrag från allmänheten, 13 000 kronor vilket kanske inte låter mycket, men jag tycker det är fantastiskt, folk har gett allt från en femma till tusentals kronor, säger Britt Fogelström till tidningen Skärgården.

 

Museet kommer att bli en kopia av Roland Svenssons ateljé som finns på grannön Tornö, där Roland Svensson bodde sedan 1950-talet. All inredning och interiörer kommer att tas därifrån, däremot medger inte byggnadens skick en flytt från ön.

Nidingen hotad

Fukt och mögel i fyrarna

nidingen

Dubbelfyrarna på Nidingen är i dåligt skick och behöver renoveras uppger SR Radio Halland. Föreningen Nidingens vänner och kommunantikvarien i Kungsbacka har tillsammans gjort en översyn av byggnaderna.

Annette Seldén är ordförande i Nidingens vänner. Hon konstaterar att underhållet är väldigt eftersatt, med angrepp av fukt, mögel och algpåväxt inne i fyrarna som följd.

– Vi är oroliga att skadorna på fyrtornen förvärras i och med att inga åtgärder har vidtagits, säger Anette Seldén.

Nidingens fyrplats är byggnadsminnesmärkt och underhållet sköts av Fastighetsverket. Trots att dubbelfyren är sliten har det de senaste åren inte skett ngt underhåll där, istället har fastighetsverket satsat på en renovering av tre av de omkringliggande husen på Nidingen som också tillhör fyrplatsen. Även de är slitna och man har bedömt dem som mer akuta, Tanken är att husen sedan ska fungera som bland annat konferenslokal och övernattningsrum i första hand för den det konferensföretag som redan finns ute på Nidingen.

När det gäller dubbelfyren såfinns i dagsläget inga planer på en renovering, enligt Anders Eydal, fastighetsverket:

– Det är inte fyrarna som har det mest genomgripande behovet av upprustning, men det är klart att vi tycker de är viktiga, så de är med i planeringen av våra framtida underhållsinsatser

20 svarta hus i Lyresund

Svartbyggen på Orust

lyresundet

20 troliga svartbyggen, ett stort antal bryggor med för stora mått, och 19 områden där allmänheten har stängts ute från stranden. Detta är resultatet i den undersökning som länsstyrelsen och kommunen nyligen genomfört vid Lyresund på Orust.

– Det som förvånar mig är det stora antalet bryggor som byggts ut till bryggdäck, säger Kristina Höök Patriksson, biolog på länsstyrelsens naturvårdsenhet, till Bohuslänningen.

Vid inspektionen upptäckte man ett 20-tal svartbyggen i olika storlekar.

– Det vi pratar om är byggnader som ligger utanför etablerade tomtgränser, säger Kristina Höök Patriksson. En del byggnader ser ut som förråd på utsidan men när man tittar in finns det sängar, bord och andra saker som pekar på att byggnaderna är inredda för boende. I flera fall känner vi inte till dessa byggnader. Ett första steg blir att undersöka om det utfärdats några dispenser från gällande strandskydd eller inte. Vissa objekt ska utredas vidare och till hösten kommer skrivelser att börja skickas till ägarna av dessa byggnader.

Under inspektionen kontrollerades också ett 70-tal bryggor. I många fall har bryggorna förvandlats till bryggdäck eller altaner.

– När en brygga är bredare än 1, 5 meter är det något annat, säger Kristina Höök Patriksson.

Vid inspektionen upptäcktes 19 områden där det vidtagits åtgärder för att hindra allmänheten från att ta sig till stranden. Det kan handla om staket som satts upp, gräs som klippts till strandkanten, utemöbler och skyltar där det står ”Privat.”

SFV rättar grundfel

SFV rättar felaktig rättelse:

Falska grund i nya sjökort

sackkort

Nu går Sjöfartsverket ut och rättar de felaktiga grund som Anders Egerö berättade om här i Sittbrunnen. Hydrographica har varit ute och kontrollmätt, och fyra av de grund som Sjöfartsverket la till finns helt enkelt inte. Så nu går de ut med en rättelse på rättelsen.

- I natt lägger vi ut en ny UFS 7984, en preliminär notis, berättar Malin Liljenborg på SFV:s Ufs-redaktion. Senare kommer en definitiv. Vi håller fortfarande på att utreda det här.

UFS 5109 kommer då att tas bort och försvinna från SFV-webben. Men det är inte bara UFS 5109 som är fel. Alla nya sjökort för i år innehåller också de felaktiga grunden. Sjökort 6143 Kanholmsfjärden, båtsportkort och uppdaterade kort för appar som Seapilot, iSailor, iNavX samt alla nya plotter- och PC-programvaror daterade 2012. Ovan Eniros digitala kort över viken vid Säck med två felaktiga grund.

- De korten får man rätta med den nya UFS:en, säger Malin Liljenborg. Elektroniska kort för fritidsbåtar uppdateras bara en eller två gånger om året.

Det innebär att om inte ekortleverantören betalar Sjöfartsverket för en extra uppdatering, så  dröjer det innan det blir rätt.

 

 

Läs mer: SFV rättar grundfel

Fel i UFS

Grundfel i Sjöfartsverkets rättelser

Jag tillhör antagligen en minoritet som en gång om året går igenom Sjöfartsverkets sjökortsrättelser och för in dem i mina kort. Ett mödosamt arbete men samtidigt trygghetsskapande – man vet ju att man kan lita på Sjöfartsverket. Eller kan man det?
I Ufs-notis nr 5109 på nätet (publicerad 2011-09-07) uppges under bokstaven b) att ett grund sydost om Lilla Kunnören på Möja västerfjärd i Stockholms skärgård ska ändras från 4,3 m till 0,9 m. Det var som tusan! Ett felmätning på hela 3,4 meter! Vilken tur att man hittade ett så förrädiskt grund!
Men för säkerhets skull dubbelkollar jag med kortet 615-04 N Stavsudda från Hydrographica och finner att även dessa noggranna sjökortsproducenter lodat djupet till 4,0 m. Se skärmdump.
lillakunnorenhg

Sittbrunnenfilmer