farvatten och hamnar

Kustbevakningen angripen

Påhoppad kustbevakning

Kustbevakningen får nu allt mer kritik. I SVT:s uppdrag granskning berättas om hur de tre miljardfartygen som köpts in under året hanterat 22 uppdrag, bl a att beslagta fyra hummerinor. Däremot kommer de sannolikt aldrig att klara av sitt egentliga uppdrag, att i hårt väder bogsera nödställda oljetankers in till land, för att förhindra oljekatastrofer. Detta beroende på att besättningen inte får möjlighet att praktisera  och öva högsjöbärgning

På sajten Hejakustbevakningen har några kritiker samlat nyheter om och påhopp mot Kustbevakningen. Man kan bli medlem och få sms som talar om var kustbevakningen just nu patrullerar.

På sidan propageras mot "den vansinniga 0,2-procents-lagen", och man kan köpa t-shirts med texten "Kustwaffe, skärgårdens lapplisor" och "Tullsnoken ser dig".

Däremot framgår det inte vem som ligger bakom sajten.

 

Kryssarklubben tappar Utklippan

Klippan blev för dyr

utklippan

Kryssarklubben släpper nu Utklippan som uthamn – hyresvärden Statens Fastighetsverk vill ha dubbelt så mycket betalt, vilket inte klubben kan acceptera, uppger nätupplagan av På Kryss.
Men är inte någon fara att hamnen stängs av för seglare i sommar, säger ansvarig person på Fastighetsverket.

Förhandlingarna har skett under en längre tid. Kryssarklubbens kanslichef Per Berkhuizen berättar att Statens Fastighetsverk som äger ön vill ha dubbelt så mycket i arrende som klubben betalar nu, från 100 000 kronor till 200 000 kronor:

- Vi kan inte arrangera företagsevent och snabba ribbturer på Utklippan för att kunna betala mer in arrende; det är inte vad Kryssarklubben ska syssla med. Vi har skött gästhamnen bra och det vill vi fortsätta göra, säger kanslichef Per Berkhuizen, som också säger att gästhamnen går jämnt ut och att Kryssarklubben inte tjänar några pengar på detta.

Men Blekingekretsen hyr fortfarande den gamla fyrvaktarbostaden direkt av FSV under 2011 och huset står som vanligt öppet hela sommaren. Framöver kan dock hyresvärden bli den nye arrendatorn till ön, vilken är tanken ska ta hand om alla byggnader och service på ön.

- Vi är kvar och fortsätter vår verksamhet på ön, säger Lars Möller som är Blekingekretsens ordförande.

Interaktivt sjökort

interaktiv kapten

Wikipedia har gjort uppslagsverken till var mans egendom och informationen fri. Nu kommer sjökort och guider som uppdateras av seglarna själva. ActiveCaptain är ett sådant verktyg som kan bli en skjuts framåt. Här kan alla gå in och lägga in favoritställen, rekommendera eller avråda medseglare.

Läs mer: Interaktivt sjökort

genvägarna

Nu blir genvägarna farleder

Precis när man glider genom Lilla Spjutsundet och tittar ner i vattnet på båda sidor går det kårar genom kroppen, just när man tror att man ska fastna. Men man glider igenom, svänger i en s-kurva och är snart ute på Mysingen. I alla fall om man har en Shark 24 som sticker en meter, som jag hade förut, eller till och med en Marieholms 26:a som min granne. Men med min nuvarande som går 185 ner i djupet får jag gå runt för att ta mig ut på det stora blå, från min båtklubb innanför Långgarn.

Läs mer: genvägarna

Tio miljoner fel

Kustbevakningen räknade tio miljoner fel

Riksrevisionen har granskat Sjöbasis (Sjöbaserad informationssamordning), ett system för samordning av sjöövervaknings- och sjöinformation för flera myndigheter.  Kustbevakningen har ansvaret att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation och förmedla informationen till berörda myndigheter, vilket bland annat görs genom Söbasis.

Upphandlingen av Sjöbasis år 2005 (systemdesign med option för utveckling) och 2006 (utveckling), resulterade i ett avtal med en extern leverantör om leverans i april 2008. Leveransen skedde dock först 1 juli 2009.  Kustbevakningen hade vid utgången av 2009 överskridit den ursprungliga budgeten, som fastställdes år 2005 och var på 29,6 miljoner kronor, med 32 %.

Skälen till att projektet blev avsevärt dyrare än planerat är:

• orsaker utanför myndigheten, som till exempel att KBV i arbetet med Sjöbasis är beroende av andra myndigheters system,
• brister i projektplanens realism, uppskattning av tid och resurskalkylering från både myndighetens sida och leverantörens sida,
• kostnadsökning med 7,3 miljoner kronor vilket huvudsakligen är kostnader för utökad omfattning av hårdvara och funktionalitet jämfört med ursprunglig kravspecifikation,
• kostnadsökning med 2,2 miljoner kronor vilket är kostnader för antalet acceptanstester som blivit flera, dvs Kustbevakningen har fått lägga mycket mer tid på dem än planerat, samt
• förseningar av Sjöbasis som helhet både från leverantörens sida och från KBVs sida.

kajbyte

Kustbevakningen byter kaj

Måndagen 31 januari startarde bygget av en ny Kustbevakningsstation i Lysekil. Under våren kommer Lysekils kommun att bygga den nya stationen ute på Grötökajen. Flytten från Kungshamn är ett led i förberedelsen för att ta emot det nya större miljöskyddsfartyget KBV 032 till västkusten. KBV 032 levereras årsskiftet 2011 – 2012 och kommer att ersätta det nuvarande miljöskyddsfartyget KBV 050.

− Etableringen i Lysekil är en satsning för framtiden. Det är en långsiktig operativt hållbar lösning för våra behov och de krav som ställs på vår verksamhet, inte minst vid miljöskyddsoperationer, säger Jan-Bertil Siljevall, stationschef i Kungshamn.

I Lysekil finns gott om plats vilket är en stor fördel bland annat vid miljöskyddsoperationer och där finns en skyddad förtöjningsplats KBV 032.

Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen ska tjänstgöra som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag; t.ex. sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

Fartygen är avancerade miljöskyddsfartyg och kan ta upp och lagra 250 m³ olja i egna tankar. De är också väl utrustade för sjöräddning i alla väder. Fartygen har bland annat en rescue-båt placerad på en ramp i aktern, och har möjlighet att bekämpa bränder till sjöss och i hamnar. Den operativa förmågan blir väsentligt större än den hos dagens miljöskyddsfartyg.

Sittbrunnenfilmer