Personalen uppsagd

Nu kastar AIS-pionjärerna Trueheading in handduken och varslar hela personalen. Det var ju de som en gång lanserade AIS-B-transpondern för fritidsbåtar och hävdar själva att de har 95 % av marknaden i Sverige. Sen köpte de navigationsappen Seapilot från Viamare och planerade att byta namn på alla produkterna till Seapilot. De hade stora planer på att erövra USA-marknaden.

Men det kostade mycket pengar att erövra världen. De gick till aktiägarna med nyemissioner, men nu i höst tröttnade aktieägarna. Bolaget fick aldrig in de 14,7 miljoner de behövde. Så nu lägger de ner, eller försöker sälja hårdvarudelen för att bara satsa på navigationsappen Seapilot. Antagligen vettigt om man bara tittar på pengaflöden, men de kommer att vara tvungna att konkurrera med Garmin, Navionics och Raymarine, vars appar är integrerade med det övriga navigationsnätverket ombord. Och än så länge duger inte paddorna för huvudansvaret för navigeringen.

Så här skriver de själva:

"True Heading AB har den 6 oktober meddelat att genomförd företrädesemission endast blivit tecknad till 1/3 av tänkt fullteckning. Detta innebär att bolaget nu avbryter planerade satsningar och påbörjade utvecklingsprojekt, framförallt inom hårdvara.

Bolaget kommer nu att fokusera på Seapilot-appen som har 70 000 användare och utveckla den affären, både produktmässigt och geografiskt. Vi kommer inte att utveckla ny egen hårdvara utan istället sälja tredjepartsprodukter som komplement till Seapilotappen. Ett arbete inleds för att försöka hitta en köpare av hårdvaruverksamheten och varumärket True Heading.

Organisationen ses nu över och kostnaderna anpassas till vår nya inriktning. Därför har beslutats att varsla bolagets anställda om uppsägning.

Ett omfattande besparingsprogram har inletts. USA-satsningen skjuts på framtiden tills den kan egenfinansieras samtidigt som den lönsamma holländska verksamheten bibehålls.

Fokus kommer nu att ligga på Seapilots utveckling med försäljning i norra Europa och bolaget räknar med ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten och lönsamhet på EBITDA-nivå under Q2 2016. Nuvarande VD Jens Johansson kommer att leda omorganisationen till den 31 december 2015 och ersätts därefter tillfälligt av grundaren, tidigare VD och nuvarande styrelseordföranden Anders Bergström."

 

Sittbrunnens bokhandel är öppen

Skutrigg

Skutrigg

Åland, de 50 bästa hamnarna

Åland, de 50 bästa hamnarna

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Radarbok med AIS

Radarbok med AIS

Med floran i båten

Med floran i båten

Sittbrunnen på Facebook

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line