pigghajstopp

stopp för pigghajfiske

Från och med 2011 stoppas det yrkesmässiga fisket efter pigghaj. Enligt TAC och kvotförordningen för 2011 gäller noll-kvot för pigghaj i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Det kommer inte heller vara tillåtet att landa bifångster av pigghaj.

Detta innebär att allt yrkesmässigt fiske efter pigghaj är förbjudet och eventuella fångster ska sättas tillbaka i havet. Fiskeriverket förbereder också ett förslag om att helt freda arten för alla kategorier fiskare.

Sittbrunnenfilmer