småtorsk på västkusten

Mätningar utförda av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, visar att det just nu finns stora mängder av småtorsk i västerhavet – framför allt i Skagerrak , men även längs kusten. Enligt Joakim Hjelm, som är enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, har man inte sett så mycket småtorsk sedan början av 1990-talet.

Torskarna är födda under våren 2011 och är knappt decimeterlånga. Mängden av småfisk gör att hoppet ökar om att torskbeståndet ska kunna återhämta sig under kommande säsonger. Såvida de inte fiskas upp redan nu och kastas bort som skräpfisk. Risken är nämligen att de här små torskarna fastnar i fiskeredskap innan de kan börja föröka sig.

 

Sittbrunnenfilmer