Foto: Wikinaut

Länsstyrelsen i Blekinge har beslutat att kraftigt utöka naturreservatet Utklippan och göra det till ett marint naturreservat.

 

Från att tidigare ha omfattat öarna och vattnen närmast dem, omfattas nu även Rosenklintsgrunden, Holmebådan och Kullen.

I området finns rika blåstångs- och sågtångsskogar samt blåmusselbankar som är unika för södra Östersjön.

Utklippan blir det tredje marina naturreservatet i Blekinge, sedan tidigare finns ett område vid Gö och Maraviken vid Eriksberg.

 


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line