Utklippan mer reservat

Foto: Wikinaut

Länsstyrelsen i Blekinge har beslutat att kraftigt utöka naturreservatet Utklippan och göra det till ett marint naturreservat.

 

Från att tidigare ha omfattat öarna och vattnen närmast dem, omfattas nu även Rosenklintsgrunden, Holmebådan och Kullen.

I området finns rika blåstångs- och sågtångsskogar samt blåmusselbankar som är unika för södra Östersjön.

Utklippan blir det tredje marina naturreservatet i Blekinge, sedan tidigare finns ett område vid Gö och Maraviken vid Eriksberg.

 

Sittbrunnenfilmer