Upp i oljeriggen

rigg

Klockan sju på måndagskvällen svensk tid lyckades sex Greenpeace-aktivister klättra ombord på undersidan av oljeriggen Polar Pioneers huvuddäck. Någon halvtimme tidigare hade de lämnat Greenpeace-fartyget Esperanza i gummibåtar, med riktning mot Polar Pioneer och med utrustning för att kunna uppehålla sig på oljeriggen i flertalet dagar, inklusive teknik för kommunikation med omvärlden i realtid.

"Världen måste få veta att Shell tänker riskera Arktis känsliga natur i sin jakt på olja.

Vi har med oss smartphones, solpaneler och en laptop så att vi ska kunna fortsätta posta uppdateringar på #TheCrossing med hjälp av Esperanzas kraftfulla wifi-nätwerk – gå in och kika hur det går för oss.

Jag gör det här för att Shell har kommit undan med allt för mycket allt för länge, och jag vägrar låta dem sätta sina farliga planer i verket. Jag hoppas vår aktion kommer leda till att världen får upp ögonen för Shells oljerigg.

andreas

Ju fler människor som gör sina röster hörda, desto svårare blir det för oljebolagen att hålla på som de gör. Detta är vad de fruktar mest. Det är vi mot förorenarna och just nu, just här, säger jag åt Shell att ge fan i Arktis! Jag vet att jag tar en personlig risk genom att vara här, men jag känner ett stöd från er som vill se oss lyckas och om det här i slutändan innebär att jag hamnar inför en domare i en rättssal, är min förhoppning att han eller hon kommer att förstå vikten av vad vi försöker göra på uppdrag av många fler än bara oss sex.

Vi är bara sex människor mitt ute på havet, men vi är över 6,7 miljoner människor som står upp för att skydda Arktis. Det är tillsammans som vi verkligen kommer att kunna skaka om de stora oljebolagen.

Jag ger mig av trots viss nervositet, och jag vet att du och jag kan göra det här stort tillsammans.

Hjälp oss sprida vårt budskap och fortsätt följa oss – vi vet inte hur det här kommer att sluta, men vi vet att vi behöver dig."


Tack,
Andreas Widlund, med Miriam, Jens, Johno, Zoe och Aliyah
Greenpeace

Senaste uppdateringarna här.

https://youtu.be/TGic2E8evhY


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line