skitvite

Söderköping släpper ut för mycket

Ett vite på 20 miljoner kronor hotar Söderköpings kommun. Detta efter att reningsverket i en rad år släppt ut mer än den tillåtna mängden kväve i Östersjön. 

I sex års tid har mängden kväve som gått ut i Östersjön från Söderköpings reningsverk varit högre än gränsvärdet 15 mg per liter avloppsvatten. Nu har kommunen fram till 2013 att åtgärda det på. Annars riskerar man att betala ett vite till Länsstyrelsen på 20 miljoner kronor, enligt Radio Östergötland.

Sittbrunnenfilmer