toaböter 2

Kustbevakningen vill inte kolla båttoaletterna

Om Kustbevakningen ska övervaka att fritidsbåtarna har tömningsanordning för toatankarna måste man minska annan  kontroll eller få mera pengar. En kontroll av toalettinstallation motsvarar ungefär 5-12 kontroller av fart eller nykterhet till sjöss. Det skriver man i sitt yttrande till Transportstyrelsen. Dessutom påpekar de att en rad bestämmelser måste införas: rätt att preja, borda, föra till hamn och genomföra husransakan mm. Istället föreslår de att man ska utreda andra sätt att övervaka de kommande bestämmelserna.

- Ett sätt kan vara att låta båtklubbarna sköta kontrollen, säger kustbevakningsdirektören Dan Thorell till Sittbrunnen.

 

vastkustTransportstyrelsen som utreder hur förbudet mot utsläpp från fritidsbåtar ska se ut har nu räknat ut hur många båtar som slipper bygga om, ifall man följer förslaget till regeringen att båtar byggda före 1998 ska undantas från regeln att de måste kunna tömma sina toaletter iland.

Ungefär 16 000 fritidsbåtar (20 procent av 80 000 båtar) måste komplettera sin toalett med antingen bara tömning eller med hålltank också, något som kan kosta allt mellan 1000 och 30 000 kronor.

Förbudet att tömma toalett eller tank, föreslås gälla alla båtar, vare sig man måste ha tömningsanordning eller är undantagen. Däremot vill man ha olika gräns, där undantagsbåtarna inte får tömma innanför en nykonstruerad gräns som ska gå 2 sjömil utanför fartområde D, se bilden ovanför. Båtar byggda efter 1 juli 1998 måste ända ut till territorialvattengränsen för att få släppa ut innehållet i toatanken.

Sittbrunnenfilmer