havs- och vatten blir myndighet

Regeringen har beslutat att ge den nya myndigheten för havs- och vattenmiljön namnet Havs- och vattenmyndigheten. Sedan tidigare är det klart att myndigheten ska finnas i Göteborg och starta verksamheten den 1 juli 2011.

Fiskeriverket läggs ner den 30 juni 2011 men verksamheten ska till stora delar ingå i den nya myndigheten. Regeringen har utsett Björn Risinger att leda arbetet attorganisera myndighetens verksamhet. Avsikten är att han ska bli chef. Den nya myndigheten kommer att ha cirka 400 anställda och övertar flertalet av Fiskeriverkets verksamheter samt vattenrelaterad verksamhetvid Naturvårdsverket.


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Från tio år med Vindfält

Från tio år med Vindfält

Förarbevis för vattenskoter

Förarbevis för vattenskoter

Med floran i båten

Med floran i båten

Fritidsskepparen

Fritidsskepparen

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line