farvatten och hamnar

Grundtävling

Hitta grunden

grund1

I sommar gör Transportstyrelsen, Stockholmradio och Sjöfartsverket i samarbete med flera andra myndigheter och organisationer en gemensam satsning för att lokalisera de grund som många fritidsbåtar går på. Allmänheten, sjöräddare, bärgare och försäkringsbolag tas till hjälp för att peka ut grunden. Informationen ska användas för att göra förändringar som minskar risken för grundstötning.

Alla som har lokalkännedom inom ett område vet att det finns vissa grund som är särskilt "välbesökta". Det är något otillfredsställande i att de med lokalkännedom ska kunna sitta på håll och räkna båtarna som går på grund, utan att några åtgärder vidtas.

Därför gör i sommar Sjösäkerhetsrådet (Transportstyrelsen), Stockholmradio samt Sjöfartsverket en gemensam satsning för att försöka lokalisera så många som möjligt av dessa grund eller sjökortsavvikelser.

Till vår hjälp tar vi dem som sysslar med sjöräddning och bärgning samt försäkringsbolag. Dessutom vill vi ha hjälp av den grundkännande allmänheten. Det sista sker i form av en enkel tävling.

Du som känner till ett lurigt grund eller annan farlighet som på olika sätt inte alls stämmer med sjökortet, eller där det av andra orsaker finns goda skäl anta att ett grund är välbesökt:

Rapportera din iakttagelse via formuläret på den här länken, eller kontakta Stockholmradio på telefon: 08-506 622 70 eller anropa Stockholmradio på VHF.

De inrapporterade iakttagelserna kommerbehandlas och utvärderas löpande. Ibland kanske det visar sig att sjökortet behöver rättas. Ibland kan utmärkning behöva ändras eller ett nytt sjömärke anordnas. I andra fall kanske det är lämpligast att, på olika vägar, se till att varna allmänheten för ett visst specifikt grund. Rapporterna kommer också samlas för mer övergripande analys efter båtsäsongen, där identifierade mönster kan bidra till det ständiga arbetet för ökad sjösäkerhet.

En jury bestående av representanter från Sjösäkerhetsrådet, Stockholmradio och Sjöfartsverket kommer att bedöma nivån på de inskickade svaren och enväldigt utse ett antal segrare i olika kategorier. Priserna kommer utgöras av t.ex. handburen VHF, AIS-mottagare, navigationsappen Seapilot (för iPad/iPhone) från Stockholmradio och båtsportkort från Sjöfartsverket.

Marinbesök i Kalmar 26:e maj

Den svenska marinen kommer att vara med på båtmässan i Kalmar. Det blir marinens korvett HMS Stockholm som kommer på besök under lördagen, den 26 maj. Allmänheten är välkommen ombord mellan kl. 10 och 16.
– Vi ser fram emot att möta alla sjöintresserade människor på Kalmar Båtmässa och få tala med dem om både marinen och livet till sjöss, säger Jimmie Adamsson, som är informationschef på Sjöstridsflottiljen i Karlskrona.
Korvetterna är mångsidiga fartyg, som med stor uthållighet kan genomföra många olika typer av uppdrag. HMS Stockholm har t.ex. varit insatt i antipiratoperationen utanför Somalias kust.
HMS Stockholm och HMS Malmö byggdes 1984–1985 på Karlskronavarvet som ledningsfartyg för de dåvarande ytstridsflottiljerna. Fartygen modifierades 2000–2002, då de bland annat utrustades med ett toppmodernt stridsledningssystem. Att verka i en internationell miljö tillsammans med andra nationer är en del av vardagen. Fartygen har sensorer och vapensystem med långa räckvidder. För strid på långa avstånd används sjömålsrobotar. För självförsvar samt för strid på kortare avstånd finns en 57 millimeters allmålspjäs. Mot ubåtar är fartygen utrustade med sjunkbomber och målsökande ubåtsjakttorpeder.
– Det är fantastiskt roligt att kunna välkomna marinen, säger Maria Sampson, som är projektledare för Kalmar Båtmässa. Hon tillägger att det blir flera nyheter vid årets mässa.
– På fredagskvällen blir det t.ex. ett kvällsrace med C55:or och på söndagen visar Sjöräddningssällskapet en helikopterräddning. Dessutom blir det modevisning med marint mode både på lördagen och söndagen, berättar hon.
Kalmar Båtmässa hålls i Kalmar Gästhamn den 25–27 maj. Mässan invigs av Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län. Vid invigningen underhåller musikkåren Lyran och operasångaren Thomas Björklund Svensson.

Somalierna ska bekämpas

60 millar till piratbekämpning

kustflyg

Regeringen har beslutat att Kustbevakningen får ställa ett av sina sjöövervakningsflygplan med personal till förfogande för deltagande i EU:s marina insats Atalanta utanför Somalias kust. Kustbevakningens deltagande kan inledas under andra halvåret 2012 och ska pågå under högst fyra månader.

Läs mer: Somalierna ska bekämpas

Hamnen byggs i Nynäshamn

Wallenberg gick på pumpen

norviksudd

Det blir en hamn i Nynäshamn. Det står klart sedan nu HD vägrat att ta upp målet, till stor förtret för Marcus Wallenberg och hans mamma, som har en stor släktgård på andra sidan viken. De har drivit kampen i domstolarna mot den nya hamnen som ska ersätta Frihamnen i Stockholm, där det nu ska byggas en helt ny stadsdel.

– Med den nya godshamnen på Norvikudden säkrar vi varuförsörjningen för den snabbt växande Stockholmsregionen och ökar andelen miljövänlig frakt i hela länet, säger en glad Johan Castwall, VD för Stockholms Hamnar.

Högsta domstolen valde att inte meddela prövningstillstånd för de överklaganden som kom efter den positiva domen för Norvikudden i Miljööverdomstolen i december 2010. Beskedet innebär att Miljööverdomstolens dom ligger fast och att planeringen av hamnen kan gå vidare.

Nu går ärendet tillbaka till Mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor för hamnbygget. Villkoren förväntas att tas upp till prövning inom ett halvår.

– Dagens beslut är mycket glädjande. En lång process närmar sig sitt slut. Vi har nu fått tillstånd att bygga den nya godshamnen på Norvikudden och ser fram emot att Mark- och miljödomstolen tar upp målet angående villkoren så snart som möjligt, säger Johan Castwall.

Avgift för Södertäljeslussning

160:- för slussning i Södertälje

 

 160 kronor kommer det att kosta i slussen i Södertälje, för varje passage från Mälaren till Saltsjön. Men i motsatt riktning kommer det fortfarande att vara avgiftsfritt.

Slusstrafik för fritidsbåtar i Södertälje kanal har varit gratis sedan 2004 samtidigt som Hammarbyslussen varit avgiftsbelagd. Södertälje sluss och Hammarbyslussen är de slussar som används av fritidsbåtar för passage till och från Mälaren. Den nya taxan i Södertälje innebär att de både slussarna kommer att få samma avgift. En enkelbiljett kommer att kosta 160 kronor och årskort 600 kronor.

Mer info om betalning av den nya slussavgiften:

• Fritidsbåtsägare kommer kunna köpa enkelbiljettet i betalautomat.
• Det kommer även gå att lösa biljett genom kortbetalning hos slussvakt på kajen.
• Beställning av årskort kommer att kunna göras via sjofartsverket.se.

Betalningen vid Södertälje sluss och beställningen av årskort via hemsidan kommer att starta i början av maj. Innan dess tar Sjöfartsverket inte betalt för slussning.

Tio digitalmiljoner

Tio miljoner till digitalkort

digikart

Sedan 2007 pågår arbetet med att omvandla all analog djupinformation, cirka 8000 djupkartor, till en digital databas. Havs- och vattenmyndigheten möjliggör nu en fortsättning genom att anslå tio miljoner kronor till projektet.

Mätningar och analyser av havsdjupen har gjorts ända sedan 1800-talet och allt finns lagrat i Sjöfartsverkets arkiv. I dag jobbar 14 personer på Sjöfartsverket med det omfattande arbetet att göra informationen digitalt tillgänglig och man börjar närma sig målet att det inte ska finnas något analogt kvar som inte också är digitalt tillgängligt.

Stora havsmiljöprojekt är beroende av information om hur det ser ut under havsytan. Det handlar om hur djupt det är, lutningen på botten, siktdjupet och vilken typ av botten det handlar om.

Patrik Wiberg, chef för Sjöfartsverkets affärsområde Sjögeografi är glad över beskedet från Havs- och vattenmyndigheten.

– Vi märker ett ökande behov av detaljerad digital vattendjupsinformation, inte bara från sjöfarten och försvaret utan även från centrala myndigheter, länsstyrelser, kustkommuner och marina forskningscentra, säger han.

Huvuddelen av digitaliseringen ska vara genomförd till slutet av nästa år, men det kommer fortfarande att behövas en fortsättning även därefter för att nå målet.

Sittbrunnenfilmer