Curres blogg:

Vestas skipper i blåsväder

Medan VOR-båtarna segar sig upp till finalen i Göteborg har Team Vestas Wind och Chris Nicholson hamnat i blåsväder. Frågan gäller vilken formell kompetens som behövs för att skeppa en 65 fots VOR-båt?

Jyllands-Posten i Team Vestas Wind hemland har grävt och kommit fram till att Chris Nicholson saknar formell kompetens för att framföra en nöjesbåt över 15 men under 22 meter. Han har ingen Yachtmasterexamen och bryter därmed mot danska sjölagen.

Detta påpekar fyra erfarna seglare och sjöfarare från Nya Zeeland och Danmark och menar att Vestas seglar under dansk flagg har hemmahamn i Tuborg, och därmed ska följa danska regler.

”Det är som att kliva på färjan till Oslo där du ser dansk flagg och dansk besättning. Man förväntar sig att den följer danska regler” Det menar Fritz Ganzhorn från Sjøfartens Leders, en av kritikerna.

De tre övriga heter Philipp Shank-Holm, Campbell Field och Peter Ingham och de har kommit fram till att Vestasbåten ägs av ett spanskt företag VFS Commercial Services, men är registrerat på Cayman Islands i Karibien.

Kapabel kapten

Till Chris Nicholsons försvar har Bouwe Bekking förklarat att Chris har seglat med honom tre gånger runt jorden, är en kapabel och kunnig seglare väl skickad att föra befäl på en VO 65.

Om att båten Team Vestas Wind är registrerad på Cayman Islands har Knut Frostad, VD för Volvo Ocean Race, följande kommentar: Det är en av de bästa platserna för att registrera större segelyachter. Dom har inte så mycket byråkrati och är ett snabbt sätt att registrera med låga avgifter. Cayman Islands har också en bra legal struktur, vilket är viktigt för ägare för att skydda deras värden. Registreringen är inte till för att undvika striktare danska regler. I detta ligger inget olagligt. Jag kan förstå att en del tycker att båten ska vara registrerad i Danmark då du har ett danskt team, men jag håller inte med. Det finns ingen lag som säger att du ska registrera an båt i Danmark bara för att huvudsponsorn är dansk.

Exakt vad som ligger bakom kritiken och varför den kommer nu, är höljt i dunkel. Men den sammanfaller med att den sparkade navigatören Wouter Verbraak har skrivit en bok ”Bepund the Break” som just har kommit ut om sin tid med Vestas.

Kanske kritiken bottnar i just ansvarsfrågan i samband med grundkörningen? De fyra nämnda menar att Chris Nicholson var på vakt när det hände och dessutom ytterst ansvarig ombord.

- Även om Verbraak medgav fel, är han inte ende syndabocken. Det är som att segla från Helsingör och ramma Anholt. Befälet på en båt som gör så, bryter mot lagen och kaptenen riskerar fängelse och böter säger Philipp Shank-Holm som är en av kritikerna, Yachtmasterinstruktör och gammal havskappseglare med deltagande i Admiral´s Cup på sin meritlista. Likväl var det Verbraak som fick sparken inte Nicholson, säger denne dansk.

Ni som minns hur Bouwe Bekking rammade ett grund utanför Nordkråkan på Marstrandsfjorden under Volvo Ocean Race 2008 - 2009, minns kanske hur navigatören Will Oxley sade - mitt fel, mitt fel. Men Bouwe sade: Nej! Vi är ett team. Varpå nuvarande navigatören på Alvimedica fortsatte ombord.

På test tog jag upp frågan med shore manager Neil Cox under ett av besöken på varvet i Bergamo. Diplomatiskt sade att han inte kunde svara, men att han var just bakom Bouwe när han gick på utanför Marstrand 2009.

- Navigation handlar mycket om taktik och i intensiva skeden har man inte fokus på omgivande vatten, menade Neil.

Ericsson 1:ans hemmahamn

Vad registrering och flagg beträffar kan jag minnas en transport med Ericsson 1 för några år sedan. Skipper Thomas Blixt blev uppropad av tysk kustbevakning som frågade var hemmahamnen ”Taking you forward” ligger. Och vilken flagg båten har.

Thomas förklarade då att hamnnamnet i aktern var en slogan för sponsorn och att båten var registrerad på Jersey. Varpå han blev anmodad att sätta port of registry i aktern och föra landets flagga. I Kiel fick han fixa formaliteterna.

Om de fyra kritikerna hade varit på hugget 2008-2009, hade de kanske också tagit reda på var Ericssonbesättningarnas löner utbetalades. Med många olika nationaliteter ombord var det lika invecklat som reglerna för flaggförning och formell kompetens.

Men visst kan man se att SCA inte alltid för svensk flagg medan Azzam, Brunel, Alvimedica, Mapfre, Dongfeng har sina sponsorers nationsflaggor. Och att de för flagg trots att de kappseglar. Normalt betyder satt flagg att man inte kappseglar.

Om båtarna är registrerade i Arabemiraten, USA/Turkiet, Spanien, Kina, Cayman Islands eller Sverige spelar dock tävlingsmässigt ingen roll. Bäst seglade båt Azzam har ju redan vunnit. Om Brunel, Dongfeng, Alvimedica eller Mapfre tar tvåan blir superspännande att se.

Eller kanske någon dagstidning gräver än mer i SCA, och frågar Sam Davies vilken formell behörighet hon har för svenska vatten och om hemmahamnen är Sundsvall. Näst olyckor och skandaler boostar tricks tidningsförsäljning.

Läs mer på sailing-anarchy.com och på Jyllands-Posten.dk

Curt Gelin


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line